GTC opublikowało swój drugi raport ESG. Firma podsumowuje w nim działalność z ubiegłego roku i opisuje swoje aktywności z obszarów zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego budownictwa, zarządzania aktywami, współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz reagowania na oczekiwania interesariuszy. Raport podkreśla sukces zielonych euroobligacji Grupy GTC w 2021 r. oraz wysoki wskaźnik – 88 proc. – budynków, które posiadają certyfikaty środowiskowe.

GTC od wielu lat buduje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nieruchomości przyjazne środowisku i zorientowane na najemców. Firma wyposaża swoje przestrzenie biurowe i handlowe w nowoczesne rozwiązania spełniające najsurowsze wymagania branżowe. W tym obszarze zeszły rok był szczególny, ponieważ wszystkie nieruchomości GTC w Polsce otrzymały certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Ponadto od 2021 roku nieruchomości dewelopera w Polsce i Rumunii są zasilane energią odnawialną, a lokalne oddziały aktywnie angażują się w inicjatywy proekologiczne. Łącznie w 2021 roku GTC uzyskało i odnowiło zielone certyfikaty dla 18 budynków, a na początku 2022 roku – dla kolejnych 12. Obecnie już 88 proc. portfela GTC posiada certyfikaty środowiskowe dla nieruchomości o łącznej wartości 1,7 mld euro, a pozostałe budynki są w trakcie uzyskiwania certyfikacji.

Mając na uwadze wysokie oczekiwania interesariuszy, GTC wykonało duży krok pod względem minimalizacji wpływu na środowisko. W 2021 roku Grupa zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 62 proc. w Rumunii oraz o 44 proc. w budynkach biurowych w Polsce. GTC zredukowało również zużycie wody w swoich budynkach. Wyniosło ono 301 815 m3, czyli o 7 proc. mniej w porównaniu do 2020 r. O tyle samo punktów procentowych firma zmniejszyła ilość odpadów (10 proc. LfL). Całkowite zużycie energii w budynkach GTC i głównej siedzibie spółki wyniosło 789 444 GJ (219 290 MWh), czyli o 14 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2020. Całkowite zużycie energii elektrycznej (LfL) w obiektach GTC i głównej siedzibie spółki wyniosło 128 464 MWh, a więc niemal na tym samym poziomie co w 2020 roku (0,1% mniej). Roczna emisja w przeliczeniu na m kw. powierzchni budynków wyniosła 132 kgCO2e/ m kw. w porównaniu do 145 kgCO2e/ m kw. w 2020 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 5 raportu: „Podsumowanie wyników ESG”.

Nasza strategia biznesowa opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, dlatego dążymy do zarządzania naszymi aktywami zgodnie z najlepszymi praktykami ESG. Od 2020 roku raportujemy nasze wyniki pozafinansowe i robimy to z najwyższą starannością zgodnie ze standardami branżowymi. W ten sposób dostarczamy naszym kluczowym interesariuszom przejrzystą wiedzę o wynikach i zarządzaniu ESG, ale też angażujemy ich w cały proces. Raport ESG jest dowodem naszego zaangażowania społecznego. Postrzegamy siebie jako odpowiedzialnego inwestora i dobrego sąsiada dla lokalnych społeczności i mamy nadzieję, że nasze otoczenie również tak nas ostrzega. Przy tej okazji chcę podziękować wszystkim osobom związanym z GTC: naszym pracownikom, najemcom, akcjonariuszom, partnerom biznesowym i lokalnym społecznościom w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej za wspólną pracę i wysiłek włożony w te projekt – mówi Zoltan Fekete, prezes zarządu GTC.

Dla GTC 2021 rok był przełomowy. Grupa wyemitowała zielone euroobligacje, które pozwoliły spółce na refinansowanie zabezpieczonych kredytów i realizację energooszczędnych projektów. Emisja odbyła się zgodnie z założeniami zawartymi w dokumencie Green Bond Framework. Wzorcowa emisja obligacji o wartości 500 mln euro była możliwa dzięki dobrym wynikom i perspektywom dla spółki, jej zaangażowaniu w zrównoważony rozwój oraz prowadzenia biznesu w sposób przyjazny środowisku.

W obszarze społecznym firma w 2021 roku kontynuowała wsparcie dla lokalnych społeczności, udostępniając powierzchnie w centrach handlowych na potrzeby lokalnych inicjatyw oraz zachęcając pracowników i najemców w angażowanie się w działania CSR. Wpływ ekonomiczny GTC w 2021 roku wyniósł 113 mln euro. W ubiegłym roku firma wdrożyła w 28 nieruchomościach programy zaangażowania społecznego i rozwoju. GTC wsparło 15 organizacji pozarządowych i 37 organizacji społecznych.

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi raportowania GRI Standards w opcji CORE. W prezentacji podejścia oraz wskaźników zostały uwzględnione wytyczne Komisji Europejskiej i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Guidelines oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Prezentowane dane pochodzą z wewnętrznego systemu raportowania, który dostarcza unikalnych informacji na temat podejścia Grupy do zrównoważonego rozwoju i zasad odpowiedzialnego biznesu.

Raport ESG za rok 2021: http://ir.gtc.com.pl/pl/reports/esg/2022

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio