• GTC osiągnęła rekordowe przychody operacyjne w wysokości 116,9 mln Euro po trzech kwartałach 2009 roku
• Przychody z wynajmu wzrosły o 33% r/r, do 65,6 mln Euro
• Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego zwiększyły się ponad trzykrotnie w ciągu 9 miesięcy 2009 roku wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2009 roku. Przychody operacyjne wzrosły rok do roku o 65%, a zysk brutto z działalności operacyjnej podwyższył się o 42%, do 59,8 mln Euro.

Strata po trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła 43,6 mln Euro.

W samym III kwartale GTC osiągnęła przychody operacyjne na poziomie 33,4 mln Euro (wobec 35,8 mln Euro w III kw. 2008 r.), a zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 18,1 mln Euro z 17,4 mln Euro rok wcześniej. Marża operacyjna na wynajmie została utrzymana na poziomie 76%, a marża brutto na sprzedaży mieszkań wyniosła 12%.

Wynik finansowy w tym okresie został obciążony spadkiem wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wynikał głównie ze spadku rynkowych stawek czynszu. W III kwartale 2009 roku aktualizacja wyceny obniżyła wyniki o 43,9 mln Euro, powodując stratę w tym kwartale w wysokości 34 mln Euro.

Strategia GTC była podporządkowana przygotowaniu się do rynkowego odbicia. Wskaźnik wypływu gotówki spadł po trzech kwartałach br. o 55% r/r, podczas gdy w tym samym okresie środki pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami kapitału obrotowego zwiększyły się do 43,8 mln Euro (o 250% w porównaniu do roku poprzedniego). Proces redukcji kosztów zapoczątkowany w ubiegłym roku przyniósł rezultaty: w III kw. 2009 r. koszty administracyjne wyniosły 4 mln Euro, wobec 6,1 mln Euro w tym samym kwartale 2008 r. Spółka utrzymuje korzystną strukturę zadłużenia, w której 19% długoterminowych zobowiązań wygasa w 2014 roku a 59% w 2015 i kolejnych latach.

„Na wyniki trzeciego kwartału 2009 roku decydujący wpływ miała strata z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Jednakże większość ekspertów z branży nieruchomości przewiduje stabilizację lub spadek stóp kapitalizacji, a stawki czynszu powinny odbić się od dna w 2010 roku” – powiedział Erez Boniel, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy GTC. „Zdołaliśmy utrzymać zdrową strukturę bilansu podczas światowego kryzysu ekonomicznego i teraz GTC jest odpowiednio przygotowana do osiągnięcia korzyści ze spodziewanej poprawy warunków rynkowych”.

Kryzys finansowy przyniósł GTC możliwość konsolidacji swoich aktywów i odkupu udziałów w inwestycjach od mniejszościowych udziałowców. Spółka kupiła udziały w City Gate w Bukareszcie i Galerii Burgas w Bułgarii, zwiększając zaangażowanie odpowiednio do 59% i 100%. Obie inwestycje kosztowały łacznie około 12 mln Euro.

W III kw. 2009 roku spółka ukończyła realizację centrum handloworozrywkowego Galeria Jurajska w Częstochowie oraz kompleksu biurowego City Gate w Bukareszcie.

Galeria Jurajska została otwarta 3 października 2009 roku. Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni działalności centrum odwiedziło ponad 100 000 osób. Centrum handlowe posiada 130 000 mkw. powierzchni całkowitej, w tym 49 000 mkw. powierzchni najmu, na której znajduje się 200 sklepów. Galeria Jurajska położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Centrum jest również łatwo dostępne dzięki komunikacji miejskiej. Tak wyśmienita lokalizacja i duży zasięg oddziaływania był jednym z czynników, które przyciągnęły do Galerii Jurajskiej wiele wiodących polskich i międzynarodowych sieci handlowych.

W listopadzie 2009 miesięcznik Construction & Investment Journal uznał Galerię Jurajską Najlepszym Centrum Handlowym zrealizowanym w Polsce w 2009 roku.

W III kw. 2009 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskały również oba budynki w kompleksie biurowym City Gate w Bukareszcie. Inwestycja składa się z dwóch biurowców dysponujących łącznie całkowitą powierzchnią najmu 44 000 mkw. Kompleks położony jest w północnej części Bukaresztu, w pobliżu wjazdu na teren Targów ROMEXPO, ważnego węzła komunikacji publicznej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie drogi prowadzącej do międzynarodowego portu lotniczego. Wśród kluczowych najemców City Gate znajdują się m.in. Romtelecom, Bank Millenium, Microsoft, Autoitalia, Hoffman LaRoche, Knauf oraz Global Eye. Łącznie ok. 75% powierzchni w City Gate jest już wynajęte.

Aktualnie GTC realizuje 263 000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej. Ich ukończenie planowane jest na lata 2009-2011.

“Długoletnie dobre relacje z wiodącymi europejskimi bankami oraz mocna pozycja finansowa GTC umożliwiły pozyskanie finansowania dla realizacji nowych inwestycji w sektorze biurowym i handlowym. W perspektywie przewidywanego spadku podaży nowych obiektów w latach 2010-2011, ukończenie inwestycji w tym okresie może zapewnić GTC przewagę nad konkurencją” – mówi Erez Boniel.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 700 000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 410 000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,9 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio