GTC Bulgaria kupiła większościowe udziały w spółce budującej centrum handlowe w Warnie.Centrum handlowe o powierzchni 37 000 mkw. netto zostanie ukończone w IV kwartale 2008 roku.Spółka uzgodniła także warunki nabycia dwóch kolejnych inwestycji w centra handlowe w Bułgarii.

GTC Bulgaria nabyła 65% udziałów w spółce budującej centrum handlowe w Warnie, drugim co do wielkości bułgarskim mieście. Obiekt zaoferuje 37 000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto. Po oddaniu do użytku w IV kwartale 2008 roku, centrum będzie generowało przychody z najmu w wysokości 9,5 mln euro rocznie. Kolejne inwestycje w dwa centra handlowe w Bułgarii są w trakcie zaawansowanych negocjacji.

GTC Bulgaria, w której Globe Trade Centre S.A. posiada 95% kapitału zakładowego, przejęła 65% udziałów w inwestycji w Warnie. Pozostałe 35% należy do lokalnego przedsiębiorcy o uznanej reputacji, właściciela gruntu, na którym powstanie centrum handlowe.

Łączny koszt budowy obiektu o powierzchni 37 000 mkw. do wynajęcia netto, wraz z gruntem, szacuje się na 77 mln euro. Roczne przychody z wynajmu powinny wynieść około 9,5 mln euro.

Uzyskano już decyzję o warunkach zabudowy, a prace budowlane ruszą natychmiast po otrzymaniu zezwolenia na budowę. Planuje się, że centrum handlowe zostanie oddane do użytku w IV kwartale 2008 roku.

Centrum handlowe będzie zlokalizowane przy skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych miasta, w pobliżu popularnych dzielnic mieszkaniowych. 300-tysięczna Warna jest drugim co do wielkości miastem w Bułgarii i jednym z najpopularniejszych miejscowości turystycznych nad Morzem Czarnym.

Poza inwestycją w Warnie, GTC Bulgaria uzgodniła także warunki nabycia kolejnych inwestycji w centra handlowe w dużych miastach w Bułgarii. Oba obiekty zaoferują łącznie ok. 60 000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto. Sfinalizowanie transakcji uzależnione jest od pozytywnych wyników badania nieruchomości.

Bułgaria ma jeden z najniższych w regionie wskaźników nowoczesnej powierzchni handlowej przypadających na jednego mieszkańca. Przystąpienie do Unii Europejskiej będzie stymulować rozwój sektora handlowego w tym kraju – zapotrzebowanie na nowoczesne centra handlowe wzrośnie bowiem wraz ze wzrostem dochodów miejscowej ludności, dodatkowo wzmacnianym przez siłę nabywczą zagranicznych turystów.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio