• Przychody z wynajmu wzrosły do 30,6 mln euro (+42% r/r)

• Zysk brutto z działalności operacyjnej osiągnął 24,6 mln euro (wzrost o 15% r/r)

• GTC utrzymała wysoki poziom płynności na koniec I kwartału 2010 r.

Globe Trade Centre S.A. (GTC S.A.) osiągnęła silny wzrost przychodów z wynajmu w I kwartale 2010 roku. Głównym czynnikiem wzrostu były wpływy z najmu nowych inwestycji oddanych do użytku w 2009 roku. Spółka utrzymała dobry poziom marży operacyjnej na wynajmie (78%), co było możliwie dzięki stabilizacji przychodów uzyskiwanych w nowo ukończonych inwestycjach.

Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły do 6,5 mln euro (z 23,7 mln euro w I kwartale 2009 r.), jako efekt mniejszej liczby ukończonych i oddanych do użytku w tym okresie mieszkań, co jest typowym zjawiskiem w cyklu inwestycji mieszkaniowych. Strategia GTC przewiduje ograniczenie aktywności w sektorze mieszkaniowym i skoncentrowanie się na inwestycjach biurowych i komercyjnych.

Zysk operacyjny w I kwartale 2010 roku wyniósł 18,5 mln euro (wobec 33,1 mln euro rok wcześniej) – Spółka nie wykazała zysków z wyceny portfela nieruchomości w 2010 roku. Zysk po opodatkowaniu wyniósł 4 mln euro (wobec 4.4 mln euro w I kw. 2009) .

GTC kontynuuje ekspansję w sektorze centrów handlowo-rozrywkowych. Spółka zawarła wstępną umowę joint venture z Polnordem na wybudowanie nowoczesnego centrum w Wilanowie – jednej z najbardziej zamożnych dzielnic Warszawy. GTC będzie miała 50-proc. udział w tym przedsięwzięciu. Podpisanie ostatecznej umowy oczekiwane jest do końca maja br.

W tym roku GTC wykorzystała okazję do konsolidacji swoich aktywów w Rumunii, zwiększając z 50% do ok. 70% udział w inwestycjach w średniej wielkości centra handlowe w tym kraju (w miastach Buzau, Suceava, Piatra Neamt).

Avenue Mall budowane w Osijek w Chorwacji pozyskało 40 mln euro finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, na które składa się zakup 20% udziałów oraz pożyczka w konsorcjum z Raiffeisen Zentralbank.

Strategia GTC odzyskiwania zainwestowanego kapitału realizowana jest poprzez sprzedaż wybranych aktywów. Wykorzystując zwiększający się popyt na wysokiej jakości nieruchomości w Polsce, w maju br. Spółka podpisała list intencyjny z międzynarodowym inwestorem w sprawie sprzedaży dwóch budynków biurowych w Warszawie o łącznej powierzchni 27 000 mkw. – Nefryt i Topaz. Transakcja przyczyni się do dalszej poprawy płynności i wskaźników finansowych GTC.

Ostateczne zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu „due diligence” oraz od uzyskania zgody statutowych organów obu stron. Sfinalizowanie sprzedaży planowane jest na koniec czerwca 2010 roku.

Uzgodniona wartość transakcji została ustalona w oparciu o cenę około 3000 euro za metr kwadratowy netto, przy stopie kapitalizacji w wysokości 7,0-7,2% bazującej na aktualnych przychodach z wynajmu.

Odporność GTC na kryzys gospodarczy i umiejętność realizacji inwestycji najwyższej jakości zdobyły uznanie wiodących specjalistów rynku nieruchomości w regionie. W 7 edycji CEE Real Estate Quality Awards Globe Trade Centre S.A. została Deweloperem Roku, a City Gate w Bukareszcie zdobyło nagrodę za Najlepszy Budynek Biurowy Roku oraz za Najlepszy Projekt Deweloperski.

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w 10 państwach: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Słowacji, Ukrainie i w Rosji.

GTC realizuje inwestycje w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym.

Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 750 000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 455 000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,8 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki przekraczają 2.6 mld euro.

Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio