Globe Trade Centre S.A. (GTC) zakończyła rozmowy z bankami kredytującymi wybrane nieruchomości Spółki, dotyczące czasowego zniesienia kowenantów w części z umów kredytowych o łącznej wartości 97 mln euro.

Pomyślnie zakończone negocjacje pozwolą na ponowne przeklasyfikowanie części zobowiązań krótkoterminowych GTC do zobowiązań długoterminowych, co wzmocni przepływy finansowe Spółki.

Zakończenie negocjacji w założonym terminie oraz zapewnienie dostępu do finansowania na poziomie poszczególnych projektów, było możliwe dzięki dobrym relacjom GTC z kredytodawcami. Było również dowodem stałego zaangażowania Spółki  w bieżące zarządzanie portfelem posiadanych nieruchomości.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio