Kluczowe dane za I półrocze 2017 r. to:

 • Zysk z wyceny nieruchomości wyniósł 51 mln euro głównie dzięki projektom w trakcie realizacji i aktualizacji wartości portfela nieruchomości generujących przychody
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 68 mln euro w I półroczu 2017 r. (46 mln euro w I półroczu 2016 r.)
 • Zysk na akcję wzrósł do 0,13 euro w I półroczu 2017 r. (0,08 euro w I półroczu 2016 r.)
 • EPRA NAV wzrósł o 6,6% do 956 mln euro (897 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r.)
 • EPRA NAV na akcję wzrósł o 4,2% do 2,03 euro na dzień 30 czerwca 2017 r. z 1,95 euro na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła do 43 mln euro w I półroczu 2017 r. (42 mln euro w I półroczu 2016 r.)
 • FFO I ustabilizowało się na poziomie 21,5 mln euro (21,9 mln euro w I półroczu 2016 r.) pomimo sprzedaży centrów handlowych w Bułgarii
 • FFO I/akcję wyniosło 0,05 euro (0,05 euro w I półroczu 2016 r.)
 • 68,5 mln euro z nowo wyemitowanych obligacji denominowanych w euro zastąpi istniejące droższe obligacje w złotówkach
 • Finansowanie i refinansowanie pozyskane dla projektów wyniosło około 326 mln euro w I półroczu

Portfel nieruchomości:

 • 5 projektów w trakcie budowy z ponad 174.000 m kw. GLA, z czego 72.300 m kw. zostanie ukończone w III kwartale 2017 r. (Galeria Północna i Artico w Warszawie)
 • 239.000 m kw. powierzchni handlowej i biurowej jest w fazie planowania w 8 projektach (Warszawa, Budapeszt, Bukareszt, Sofia i Zagrzeb)
 • 61.500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu, wydłużającymi obecny średni ważony okres najmu
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 94% (93% na dzień 31 marca 2017 r.) dzięki poprawie odnotowanej w Galerii Jurajskiej i powiększaniu wynajmowanych powierzchni przez obecnych najemców, głównie w kompleksie FortyOne

„Pierwszą połowę 2017 r. przeznaczyliśmy na zaawansowane planowanie i na proces uzyskiwania pozwoleń na budowę naszych projektów, jak również na zakup gruntów pod powierzchnię biurową we wspaniałych lokalizacjach na dynamicznie rozwijających się rynkach biurowych w Budapeszcie, Bukareszcie i Sofii. Otwarcie Galerii Północnej w III kwartale 2017 r. spowoduje ponad dwukrotny wzrost wartości naszego portfolio handlowego. Ukończenie projektów w Budapeszcie i Belgradzie zaplanowane na 2018 r. dodatkowo wzmocni portfel aktywów generujących przychody oraz znacząco wpłynie na wzrost przychodów z najmu i wartość portfela. Obecnie 5 naszych projektów jest w trakcie budowy, a kolejnych 8 na etapie planowania, co w latach 2017-2020 powiększy generujące przychody portfolio o 0.4 mln m kw.” skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC.

Rozwój działalności operacyjnej i ekspansja pozwoliły na zapewnienie naszej firmie długoterminowego finansowania pozyskanego w formie nowych obligacji i kredytów inwestycyjnych. Wciąż czerpiemy korzyść z niskiej stopy procentowej w celu obniżenia kosztów obsługi długu, przy jednoczesnej optymalizacji poziomu wskaźnika dźwigni” powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC. I dodał: „Ponadto wzrastająca aktywność i poprawa wyników pozwoliły nam na wypłatę dywidendy w II kwartale, co jest kolejnym kamieniem milowym w naszym rozwoju.”

2017_H1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio