Na skutek decyzji akcjonariuszy dotyczącej podniesienia kapitału Spółki, podjętej w czerwcu 2021, GTC zaoferowała 55 milionów akcji na okaziciela serii O. Ostatecznie, w wyniku silnego popytu, Spółka sprzedała aż 88,7 mln akcji po cenie 6,40 zł za akcję, pozyskując nowy kapitał w wysokości około 123 mln euro.

Transakcja odbyła się w formule przyspieszonego budowania księgi popytu, które rozpoczęło się we wtorek, 14 grudnia a zakończyło w czwartek, 16 grudnia. W ciągu tych dwóch dni, liczni polscy i zagraniczni inwestorzy zadeklarowali swój popyt na akcje, znacznie przekraczając podstawową emisję obejmującą 55 mln nowych akcji. Na skutek wysokiego popytu, Spółka podjęła decyzję o powiększeniu oferty o ponad 60% i ostatecznie sprzedała 88,7 mln akcji po cenie 6,40 zł za akcję, pozyskując około 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy i finansowanie dalszego wzrostu.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni mogąc przeprowadzić tak udaną transakcję w końcu roku, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych obecnych, jak również nowych, inwestorów, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć wielkość transakcji i ograniczyć poziom dyskonta wobec ceny rynkowej. Ten wynik stanowi miarę dużego popytu na akcje GTC i potwierdzenie słuszności naszej strategii i mocnej pozycji na rynku.” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Wpływy z tego bardzo udanego podniesienia kapitału, wraz ze środkami ze sprzedaży portfela w Serbii, pozwolą nam na wzmocnienie naszej struktury kapitałowej, obniżenie wskaźnika LTV ale również sfinansowanie przyszłego wzrostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tego procesu. Chciałbym pogratulować całemu zespołowi pracującemu nad transakcją i podziękować im za włożony wysiłek.” – dodał Ariel Ferstman, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC.

„Pomimo trudnej sytuacji rynkowej na koniec roku, zarówno polscy jak i międzynarodowi inwestorzy wyrazili duże zainteresowanie co pozwoliło GTC na powiększenie wartości transakcji o ponad 60% i wycenienie transakcję przy bardzo ograniczonym dyskoncie 6,6% do 10 dniowego VWAP. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tak wielkiego sukcesu.” – dodał Mateusz Kacprzak, Szef Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Santander Polska.

Santander, Erste Group I WOOD & Company pełniły łącznie role Globalnych Koordynatorów Emisji i Prowadzących Księgę Popytu wspomagając Spółkę przy tej transakcji.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio