„Transakcja potwierdza zdolność GTC do sprzedaży dojrzałych nieruchomości. 60 mln euro stanowi jedną trzecią z planowanych 180 mln euro przychodu gotówki netto ze sprzedaży aktywów, które chcemy pozyskać zgodnie z trzyletnią prognozą finansową. Nabycie Platinium Business Park przez renomowanego inwestora instytucjonalnego potwierdza najwyższą jakość naszych obiektów” – mówi Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Platinium Business Park wyróżnia wysoko ceniony projekt architektoniczny, zaawansowana specyfikacja techniczna oraz lista renomowanych najemców. Kompleks jest położony na skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie. Część sprzedawana składa się z pięciu ukończonych budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 56.000 mkw. Niezależnie, GTC może rozbudować kompleks o szósty budynek o powierzchni ok. 13.000 mkw. do wynajęcia.

Wstępna umowa sprzedaży Platinium Business Park została zawarta zgodnie z ustalonymi wcześniej ramowymi warunkami transakcji. Spółka spodziewa się, że zawarcie finalnych umów nastąpi w drugiej połowie 2012 roku. Cena sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park (I – V) wyniosła 173 mln euro i będzie podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych. Cena sprzedaży oznacza, że transakcja została zawarta przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7%. Ostateczne zamknięcie transakcji przyniesie GTC ok. 60 mln euro wolnej gotówki.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio