Globe Trade Centre S.A. (GTC) ogłasza, że w 2013 r. spółka zanotowała 31-procentowy wzrost powierzchni biurowej i handlowej wynajętej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej w porównaniu z 2012 r. Spółka zawarła z najemcami kontrakty opiewające w sumie na niemal 164 000 m kw. powierzchni.

 

W 2013 r. Polska była kluczowym w regionach CEE i SEE rynkiem dla najemców i inwestorów branży nieruchomości komercyjnych. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że tylko w Polsce GTC podpisało umowy najmu łącznie aż 44 900 m kw. powierzchni. Odpowiada to 27 proc. wszystkich umów najmu zawartych przez GTC w regionach CEE i SEE. Drugim największym rynkiem dla GTC były w 2013 r. Węgry, gdzie spółka wynajęła 35 500 m kw. powierzchni. Większość kontraktów zawartych na tym rynku stanowiły przedłużenia najmów. Trzeci największy dla GTC rynek w ubiegłym roku to Rumunia. Umowy zawarte w tym kraju w 2013 r. opiewają na łączną powierzchnię 28 800 m kw.

„2013 był bardzo ważnym rokiem dla GTC. Podpisaliśmy nowe kontrakty i przedłużyliśmy umowy najmu na ponad 160 tys. m kw. powierzchni handlowej i biurowej. Osiągnięcie takiej skali działalności w sektorze najmów jest znaczącym dokonaniem naszej spółki” – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC S.A. „Mimo presji na stawki najmu, wciąż widocznej na niektórych rynkach, nasze wyniki w całym regionie w 2013 r. pokazują, że najemcy doceniają budynki GTC i nie są chętni by rezygnować z jakości i lokalizacji, jakie oferuje im nasza spółka” – dodał Alain Ickovics.

Poza Polską, Węgrami i Rumunią, w 2013 r. GTC wynajęło 54 500 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w innych krajach. Te kraje to: Chorwacja (19 700 m kw.), Serbia (14 200 m kw.), Bułgaria (12 000) m kw., Czechy (7 500 m kw.) oraz Słowacja (1 100 m kw.).

***

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych.

Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 m kw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 m kw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 548 000 m kw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 530 000 m kw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,1 mln m kw. powierzchni komercyjnej i 615 000 m kw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro.

Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG30. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio