Globe Trade Centre S.A. (GTC) wyemitowała nowe obligacje, w miejsce istniejących wcześniej, pod koniec października i na początku grudnia 2012 roku. Umożliwiło to przedłużenie zapadalności istniejących obligacji o łącznej wartości ponad 70 mln euro, a tym samym poprawę pozycji finansowej oraz wzrost płynności Spółki. Notowania pierwszej transzy nowych obligacji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu (2058 obligacji o łącznej wartości nominalnej 205,8 mln złotych) rozpoczęły się 4 stycznia br.

 Obligatariuszami nowych obligacji są wybrani inwestorzy instytucjonalni, którzy posiadali obligacje wyemitowane przez GTC w latach 2007-2008.

 Odsetki od nowych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

Spółka planuje wprowadzenie pozostałej części nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio