Wstępna umowa sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park (I-V) została zawarta przez GTC i Allianz w czerwcu. Po spełnieniu wszystkich warunków, 31 października 2012 roku strony podpisały umowę ostateczną.

Finalna cena sprzedaży czterech budynków Platinium Business Park to 139 mln euro. Transakcja została przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniesie GTC około 44 mln euro wolnej gotówki, która umożliwi Spółce dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz realizację nowych projektów.

Ostateczna sprzedaż budynku Platinium V nastąpi w I kw. 2013 roku i przyniesie GTC dodatkowe 16 mln euro.

Platinium Business Park wyróżnia wysoko ceniony projekt architektoniczny, zaawansowana specyfikacja techniczna oraz lista renomowanych najemców. Kompleks jest położony na skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie. Składa się z pięciu ukończonych budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 56.000 mkw., wynajętych w blisko 100%. Niezależnie od sprzedaży, GTC może rozbudować kompleks o kolejny obiekt o powierzchni ok. 13.000 mkw. do wynajęcia.

Na krótko przed zakończeniem transakcji, GTC otrzymała od U.S. Green Building Council oficjalne potwierdzenie dotyczące przyznania budynkowi Platinium V certyfikatu LEED® Gold w kategorii „Core and Shell”. W kategorii tej oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja proekologicznych założeń projektowych.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio