Globe Trade Centre S.A. („GTC”), pomyślnie zrestrukturyzowało kredyty swoich rumuńskich podmiotów zależnych, udzielone przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”)


26 czerwca 2015 r. GTC podpisało umowę z EBOR o restrukturyzacji istniejących kredytów dotyczących dwóch centrów handlowych położonych w Rumunii, Gallerii Arad i Gallerii Piatra Neamt.

Na mocy umowy, GTC przestanie być gwarantem kredytów a zostanie współkredytobiorcą wraz ze swoimi podmiotami zależnymi. Zgodnie z zapisami umowy, kredyty, których łączna wysokość wynosi ok. 33,6 mln euro, będą spłacane w kwartalnych transzach do końca 2017 r.

Na skutek niskiego poziomu wydatków konsumpcyjnych odnotowanego w mniejszych miastach położonych w Rumunii, wyniki najemców naszych centrów handlowych nie osiągały zadowalających poziomów, a poziomy najmu nie odnotowały poprawy. Ponieważ sytuacja ta doprowadziła do niedotrzymania kontraktowych klauzul finansowych przez niektóre z naszych projektów, GTC SA zdecydowało się zagwarantować spłatę tych umów. Utrzymanie dobrych relacji z bankami finansującymi, a także wzmacnianie reputacji jako wiarygodnego i rzetelnego kredytobiorcy pozostają niezwykle ważne dla spółki. Restrukturyzacja kredytów udzielonych przez EBOR, a także restrukturyzacja, kredytów udzielonych przez węgierskie banki, pozwala GTC dostosować spłatę kredytów do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz usuwa istniejące kowenanty kredytowe dotyczące kredytowanych projektów. To umożliwi GTC kontynuację restrukturyzacji portfela w możliwie najskuteczniejszy sposób, a także koncentrację na realizacji strategii wzrostu, która w naszej ocenie jest najważniejszym katalizatorem zwiększenia wartości dla naszych udziałowców” – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC.

Dodatkowo, spółka w pełni spłaciła kredyt powiązany z centrum handlowym Avenue Mall, Osijek w Chorwacji. GTC podpisało też wstępną umowę sprzedaży spółki celowej, która jest właścicielem tego aktywa. Zamknięcie sprzedaży jest planowane na lipiec 2015 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków zamykających.

Wreszcie, GTC zrestrukturyzowało swoje umowy kredytowe z MKB i OTP, dwoma węgierskimi kredytodawcami, które pierwotnie finansowały budowę Galerii Varna. Kredyt, wynoszący ok. 12,5 mln euro, będzie amortyzowany w równych kwartalnych transzach do końca 2018 r. Jednocześnie spółka podpisała wstępną umowę sprzedaży Galerii Varna oraz w pełni spłaciła kredyty powiązane z tym projektem. Finalizacja sprzedaży jest planowana na czerwiec bieżącego roku, po spełnieniu się zwyczajowych warunków zamykających

GTC ocenia, że restrukturyzacja zadłużenia zostanie zakończona latem, jako że podpisanie ostatniej z umów restrukturyzujących kredyt dotyczący Gallerii Stara Zagora jest planowane na czerwiec tego roku.

***

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio