Zysk netto Globe Trade Centre S.A. (GTC) w pierwszym półroczu 2007 roku wyniósł 89 mln euro, przy przychodach na poziomie 28 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po sześciu miesiącach br. to 67,6 mln euro.

Tylko w II kwartale 2007 roku GTC wypracowało zysk netto w wysokości 77,9 mln euro, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku o 112%. W przypadku zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wzrost wyniósł ponad 53% – do 56,4 mln euro.

Największym źródłem zysku w II kwartale 2007 roku była aktualizacja wartości Avenue Mall (oraz budynku biurowego wybudowanego nad centrum) w Zagrzebiu. CB Richard Ellis – niezależna firma wyceniająca – przy wycenie wartości rynkowej centrum handlowego zastosował stopę kapitalizacji na poziomie 6,25%. Potwierdza to obserwowaną tendencję spadku stóp kapitalizacji, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej.

Centrum handlowe w Zagrzebiu mieści 130 sklepów i posiada 26 500 mkw. powierzchni wynajmu netto, aktualnie w 100% wynajętej Wśród czołowych marek świata mody, które otworzą swoje sklepy w Avenue Mall są m.in.: Zara, Marks & Spencer, Esprit, Benetton, Calvin Klein,Tommy Hilfiger i Lacoste. W centrum znajdzie się też kino Blitz Cinestar z dziewięcioma salami kinowymi, które pomieszczą 1.800 widzów. Swój sklep flagowy na wynajętej na 20 lat powierzchni 3 500 mkw. otworzy sieć spożywcza Konzum.

Większość umów najmu została zawarta na 10 lat. Roczne przychody z wynajmu powierzchni w Avenue Mall będą wynosić 10 mln euro.

Udziały GTC Chorwacja w Avenue Mall wynoszą 70% i taka część zysku przypadnie akcjonariuszom.

Przychody GTC w I półroczu 2007 roku wyniosły 28 mln euro. Ich spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika ze sprzedaży 50% udziałów w Galerii Kazimierz (II kwartał 2006) oraz Mokotów Businnes Park (IV kwartał 2006).

GTC nadal korzysta z wysokiego popytu na mieszkania w regionie i rosnących cen. Do dnia dzisiejszego w Rose Garden i Felicity (Bucharest), Sasad Resort (Budapest) i Park Apartments (Belgrad) sprzedano łącznie 1140 mieszkań, zapewniając 143 mln euro przychodów ze sprzedaży. Również domy w III i IV fazie Osiedla Konstancja sprzedawały się w szybkim tempie, generując łącznie 20 mln euro przychodów, które będą zaksięgowane przy ukończeniu budowy i przekazaniu domów nabywcom.

W wyniku przyjętych zmian w zasadach rachunkowości w 2007 roku zyski i przychody są uznawane dopiero w momencie ukończenia inwestycji. Dlatego też udana sprzedaż nowych apartamentów będzie prezentowana w sprawozdaniach finansowych wyłącznie w końcowym etapie realizacji.

Bilans GTC pokazuje bardzo solidne podstawy dla kontynuacji ekspansji, cechując się dobrymi wskaźnikami płynności finansowej oraz niską podatnością na zmiany stóp procentowych. Oprocentowanie 80% kredytów jest stałe lub zostało zabezpieczone na dłuższy okres poprzez transakcje hedgingowe.

W II kwartale 2007 roku GTC przyspieszyło pozyskiwanie nowych inwestycji. Portfel Spółki powiększył się o 12 inwestycji o łącznej powierzchni 500.000 mkw netto (powierzchnia planowanych budynków komercyjnych i mieszkalnych).

W Zagrzebiu nabyto teren pod budowę centrum handlowo-biurowego (łącznie 24 000 mkw. netto). W Budapeszcie spółka wybuduje na nowo nabytych gruntach 24 500 mkw powierzchni biurowej oraz 60 000 mkw. powierzchni mieszkaniowej. Portfel inwestycji mieszkaniowych GTC w Rumunii powiększył się o 130 000 mkw. powierzchni, w związku z pozyskaniem dwóch inwestycji w pobliżu Szkoły Amerykańskiej w atrakcyjnej dzielnicy mieszkalnej Bukaresztu – Pipera. Uzgodniono też warunki nabycia dla dwóch inwestycji w Belgradzie, gdzie wg wstępnych planów powstanie 27 500 mkw. powierzchni biurowej oraz 26 000 mkw. powierzchni handlowej. W Bułgarii GTC zrealizuje dwa projekty handlowe w Warnie i Starej Zagorze, podczas gdy w Burgas planowana jest budowa centrum handlowego, a na przyległym terenie osiedla mieszkaniowego. W Polsce GTC kontynuowało ekspansję w dużych miastach poza Warszawą, nabywając teren w Łodzi, na którym ma powstać ponad 1000 mieszkań

Łączna powierzchnia ukończonych oraz realizowanych inwestycji GTC, po zakończeniu powyższych transakcji, wyniesie prawie 1,9 mln mkw. netto.

Do końca bieżącego roku GTC planuje ukończenie następujących inwestycji: III faza budowy Osiedla Konstancja, pierwszego budynku biurowego w Platinium Business Park w Warszawie, trzech centrów handlowych w Rumunii, Park Apartments oraz budynków biurowych Avenue 19 i GTC Square w Belgradzie.
W raporcie finansowym za III kwartał 2007 roku zostanie uwzględniona rewaluacja całego portfela ukończonych nieruchomości GTC, która powinna odzwierciedlić dalszy pozytywny wpływ spadku stóp kapitalizacji i wzrostu czynszów na wyniki Spółki.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio