Globe Trade Centre S.A. (GTC) wypracowała w 2006 roku rekordowy zysk netto – 253 mln USD, wobec 144 mln USD rok wcześniej. Łączna wielkość portfela ukończonych, realizowanych i przyszłych inwestycji GTC obejmuje obecnie 1,45 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej netto.

Najlepsze wyniki w historii

Rok 2006 potwierdził że GTC znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu – spółka po raz kolejny osiągnęła w rekordowe wyniki finansowe. Przychody operacyjne wyniosły 101,5 mln USD, co oznacza wzrost o ponad 6% w stosunku do poprzedniego okresu pomimo sprzedaży w 2006 roku 50% Galerii Kazimierz i biurowców Mokotów Business Park. Wyższe przychody to przede wszystkim efekt rozbudowy portfela powierzchni biurowej i handlowej (w 2006 roku GTC oddało do użytku i całkowicie wynajęło biurowce America House w Bukareszcie, Topaz w Warszawie i CenterPoint II w Budapeszcie oraz o 4 000 mkw. rozbudowało Galerię Mokotów), a także sprzedaży mieszkań w Osiedlu Kontancja i apartamentów w Budapeszcie. W IV kwartale 2006 r. deweloper zanotował ponad 25,3 mln USD przychodów operacyjnych.

Znacznie wyższą dynamikę wzrostu GTC osiągnęło na poziomie zysków. Wynik operacyjny wyniósł 297,6 mln USD i był wyższy od wypracowanego w 2005 roku o 52%. Natomiast aż o 75,9% zwiększył się zysk netto, który w 2006 r. zamknął się kwotą ponad 253 mln USD (wobec 144 mln USD rok wcześniej).

W ostatnich trzech miesiącach 2006 r. zysk netto GTC wyniósł ponad 19 mln USD. – Miniony rok po raz kolejny udowodnił skuteczność strategii GTC. Dzięki wczesnemu dostrzeżeniu potencjału wzrostu najbardziej atrakcyjnych rynków Europy Środkowowschodniej i zbudowaniu sprawnie działających lokalnych struktur w tych krajach, jesteśmy w pełni przygotowani, by wykorzystać świetną koniunkturę na rynkach nieruchomości w regionie. Jednocześnie rosnące co roku zyski i kurs akcji pokazują, że ekspansja ta przekłada się na wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. W 2006 roku kurs akcji spółki zyskał 132%, co było najlepszym wynikiem wśród spółek z WIG20.

Podobnie jak w 2005 roku, skala wydatków inwestycyjnych GTC była imponująca. Spółka pozyskała w 2006 roku inwestycje, które umożliwią wybudowanie 725 000 mkw. powierzchni netto do wynajęcia i sprzedaży. Łączna wartość środków wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 266 mln USD, wobec 180 mln USD rok wcześniej.

Przyspieszenie ekspansji

Miniony rok był niezwykle udany dla GTC. Spółka znacząco przyspieszyła ekspansję zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowowschodniej. – Rozpoczęliśmy działalność na trzech kolejnych rynkach – Bułgarii, na Słowacji i Ukrainie, a także kupiliśmy wiele gruntów pod inwestycje w pozostałych krajach regionu. Zmieniliśmy także strukturę portfela inwestycyjnego w Polsce poprzez sprzedaż starszych obiektów biurowych na rynku warszawskim i przyspieszenie nowych inwestycji w pozostałych dużych miastach Polski – mówi Hagai Harel, Członek Zarządu GTC odpowiedzialny za inwestycje w regionie.

W siedmiu miastach Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź i Częstochowie) GTC realizuje obecnie inwestycje o powierzchni ok. 260 000 mkw. netto. Drugim po Polsce największym rynkiem nowych inwestycji GTC jest Rumunia. Rynki nieruchomości tego kraju przyspieszają rozwój wraz z przyjęciem do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku. Portfel zrealizowanych i prowadzonych inwestycji GTC w Rumunii to obecnie ok. 500 000 mkw. netto powierzchni biurowej, handlowej i mieszkaniowej. Udział GTC w tych inwestycjach wynosi ponad 300 000 mkw., ponieważ część z nich realizowana jest wspólnie z partnerami.

Łącznie we wszystkich krajach działalności GTC portfel realizowanych i planowanych inwestycji, pod które grunty zostały już nabyte, wynosi blisko 1,455 m m.kw netto powierzchni biurowej, handlowej i mieszkaniowej.

Łącznie w 2006 roku GTC pozyskało 19 nowych inwestycji umożliwiających wybudowanie około 726 000 mkw. powierzchni do wynajęcia lub sprzedaży netto.

Wzrosło znacząco zaangażowanie GTC w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Realizowane obecnie i planowane inwestycje GTC to 8 000 apartamentów, z czego udział spółki wynosi 4 300 mieszkań, pozostała część przypada na partnerów Spółki we wspólnych przedsięwzięciach. Potwierdzeniem sukcesów GTC na rynku mieszkaniowym było przyznanie Osiedlu Konstancja (faza II) nagrody CEE Real Estate Quality Awards za Najlepszą Nieruchomość Mieszkaniową w Europie Środkowowschodniej w roku 2006.

Również działalność GTC w regionie znalazła uznanie wśród profesjonalistów rynku nieruchomości. W roku 2006 przyznano GTC Romania tytuł Dewelopera Roku w konkursie SEE Real Estate Quality Awards. Ukończony w II kw. 2006 roku budynek Centerpoint w Budapeszcie został wybrany przez magazyn Construction and Investment Journal jako Najlepszy Budynek Biurowy na Węgrzech w 2006 roku.

Przyspieszenie nabywania i realizacji nowych inwestycji było możliwe w dużej mierze dzięki zdobyciu nowych kapitałów. W końcu marca 2006 Globe Trade Centre S.A. przeprowadziła przy dużej nadsubskrypcji ofertę publiczną akcji, pozyskując 150 milionów USD.

W grudniu 2006 spółki zależne GTC sprzedały funduszom zarządzanym przez Heitman Property Partners nieruchomości wchodzące w skład Mokotów Business Park, pierwszej inwestycji GTC w Polsce. Cena sprzedaży wyniosła 287 milionów USD – była to jedna z największych transakcji na rynku obiektów biurowych zawarta w Europie Środkowowschodniej.

W sierpniu 2006 Spółka dokonała podziału akcji w stosunku 1 do 10, co znacząco przyczyniło się do poprawy płynności akcji, zwiększając wolumen obrotu o ponad 60%. Zwiększone zainteresowanie akcjami spółki zaowocowało pojawieniem się w akcjonariacie lub zwiększeniem zaangażowania przez czołowych globalnych inwestorów instytucjonalnych, a także poszerzeniem grona analityków publikujących raporty z wyceną akcji GTC. Są wśród nich czołowi brokerzy krajowi i międzynarodowi: CDM Pekao, BDM PKO BP, Unicredito CA IB, ING Securities, Citigroup Investment Research, Deutsche Bank Securities, KBC Securities, HSCB Securities oraz Morgan Stanley Research Europe.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio