Na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Globe Trade Centre S.A. otrzymało poparcie Udziałowców dla podwyższenia kapitału do 20% istniejącego kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki docenia zaufanie, jakim obdarzyli ją Akcjonariusze.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, Zarząd może przeprowadzić transakcję w ciągu najbliższych 6 miesięcy, jednakże jego intencją jest przekazanie Inwestorom wyników za II kwartał 2021 r. przed ewentualną emisją nowych akcji.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio