Globe Trade Centre S.A. (GTC) wypracowało w 2007 roku rekordowy zysk netto w wysokości 261 mln EUR (wzrost o 32% w porównaniu do roku poprzedniego). Zysk operacyjny wzrósł o 38% do 323 mln EUR. Spółka osiągnęła marżędeweloperską na poziomie 120% na budynkach oddanych do użytku w 2007 roku. Łączna powierzchnia ukończonych, realizowanych i planowanych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych wzrosła do 2,1 mln mkw. netto.

W IV kwartale zysk netto osiągnął poziom 60 mln EUR, co jest wartością o 376% wyższą od zanotowanej w IV kw. 2006 r. Zakończenie budowy nowych budynków biurowych w Polsce i Serbii o łącznej powierzchni 46 000 mkw. netto znacznie
przyczyniło się do osiągnięcia takiego rezultatu, przynosząc 69,3 mln EUR zysku z aktualizacji wyceny. Warszawskie biurowce (Platinium Business Park i Okęcie Business Park) oraz krakowski Edison zostały wycenione przy stopie kapitalizacji na poziomie około 6%, a biurowiec 19 Avenue w Belgradzie przy stopie 7,6%.

W 2007 roku GTC ukończyło realizację blisko 100 000 mkw. netto powierzchni.Poza inwestycjami oddanymi do użytku w IV kw., portfel nieruchomości spółki powiększył się o biurowiec Newton w Krakowie, oddano również do użytku domy z III
fazy Osiedla Konstancja w Warszawie. W czerwcu GTC ukończyło budowę centrum handlowego Avenue Mall, które odwiedza 800 000 klientów miesięcznie.

Efektywna kontrola kosztów i skuteczny wynajem powierzchni komercyjnych zaowocowały osiągnięciem imponującej 120-proc. marży deweloperskiej na nieruchomościach oddanych do użytku w 2007 roku. Także marża operacyjna była
bardzo wysoka: w 2007 roku marża operacyjna brutto na przychodach z najmu wzrosła do 79% (z 71% w 2006 r.), głównie z powodu zmiany struktury portfela powierzchni biurowej związanej ze sprzedażą starszych aktywów jak Mokotów
Business Park i zastępowaniem ich nowymi biurowcami klasy A.

Sprzedaż Mokotów Business Park, biurowców America House i Lighthouse negatywnie wpłynęła na przychody operacyjne w 2007 roku, które obniżyły się do 73 mln EUR w porównaniu do 80,9 mln EUR w 2006 r. Natomiast zysk brutto z
wynajmu wzrósł o 9%, do 41,2 mln EUR.

Sprzedaż ukończonych inwestycji jest częścią strategii GTC, przewidującej dywersyfikację portfela poprzez sprzedaż starszych aktywów i uwalnianie środków na nowe inwestycje. W 2007 r. spółka zbyła dwa biurowce o powierzchni 27 000
mkw. netto każdy: za 120 mln EUR sprzedany został biurowiec America House w Bukareszcie (przy stopie kapitalizacji 5,55%), a Lighthouse w Pradze znalazł nabywcę za 76,5 mln EUR (stopa kapitalizacji 5,65%).

GTC zwiększyło portfel centrów handlowych, korzystając z sukcesu już posiadanych obiektów. Galerię Mokotów, Galerię Kazimierz i Avenue Mall odwiedza łącznie 2,4 mln klientów miesięcznie. Planowana jest realizacja 17 nowych tego
typu inwestycji w Rumunii, Czechach, Bułgarii, Serbii i Chorwacji. Realizacja największej inwestycji handlowej – Galerii Jurajskiej w Częstochowie o powierzchni 48 000 mkw. do wynajęcia netto – właśnie się rozpoczęła, a otwarcie zaplanowano na II półrocze 2009 roku.

GTC z sukcesem wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe – wszystkie ukończone budynki zostały już w 100% wynajęte, a nowe inwestycje są prawie w całości wynajmowane jeszcze przed zakończeniem budowy.
Rynek powierzchni biurowych w największych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław) oraz w Bukareszcie jest szczególnie atrakcyjny dla GTC, gdyż odsetek nie wynajętych powierzchni jest bardzo niski. GTC kontynuuje swoją
ekspansję także w innych polskich miastach (Łódź, Katowice) oraz realizuje nowe projekty w Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Zagrzebiu i Belgradzie – planowane w tych miastach inwestycje biurowe stanowią łącznie 700 000 mkw. powierzchni netto i zostaną ukończone w ciągu najbliższych 3-4 lat.

W 2007 roku inwestycje mieszkaniowe GTC cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nabywców – aż 60% z oferowanych apartamentów zostało już sprzedanych. Kolejne realizacje w Belgradzie (Park Apartments),
Bukareszcie (Rose Garden i Felicity), Pradze (Prague Marina, Greek City), Warszawie (Konstancja IV), Budapeszcie (Sasad Resort) oraz Bratysławie (Vinohradis) mają zostać ukończone w latach 2008-2009, jednakże zarówno zyski jak
i przychody zostaną uznane dopiero po ukończeniu budowy i przekazaniu kluczy.Portfel inwestycji mieszkaniowych spółki obejmuje około 9 000 apartamentów (część przypadająca na GTC z wyłączeniem partnerów), które są w różnym stadium
realizacji. Inwestycje skierowane do klientów z wyższego segmentu rynku, są usytuowane zazwyczaj w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach.

Siła finansowa spółki i jej zdolność do pozyskiwania funduszy na inwestycje są jednymi z głównych czynników dynamicznej ekspansji GTC. Strategia na lata 2008-2009 przewiduje przeznaczenie 1,5 mld EUR na inwestycje w zakup ziemi oraz realizację kolejnych projektów.

GTC efektywnie wykorzystuje mechanizm dźwigni finansowej – stosunek zobowiązań długoterminowych do wartości całkowitych aktywów wyniósł w 2007 roku 33%, a poziom gotówki wzrósł do 346 mln EUR. Doskonała kondycja
finansowa w połączeniu ze znakomitymi relacjami z wiodącymi bankami europejskimi pozwalają na uzyskiwanie kredytów na korzystnych warunkach.

W 2007 wartość zawartych umów kredytowych oraz uzgodnionych warunków dla kredytów bankowych przekroczyła 350 mln EUR. Marża dla tych pożyczek waha się między 100-150 punktów bazowych w zależności od kraju. W kwietniu 2007 roku GTC wyemitowało obligacje o wartości ponad 800 mln PLN – była to największa transza papierów dłużnych wyemitowanych dotychczas przez polską spółkę na rynku krajowym.

GTC znacząco wzmocniło swoją pozycję w każdym z trzech segmentów, w których prowadzi działalność. W 2007 r. spółka pozyskała grunty, na których będzie można wybudować blisko 700 000 mkw. netto powierzchni komercyjnej i
mieszkaniowej. Obecnie łączna powierzchnia ukończonych, realizowanych i planowanych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych wzrosła do2,1 mln mkw.netto. Plan inwestycyjny przewiduje oddanie do użytku ponad 1,5 mln mkw. netto powierzchni w latach 2008-2010.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio