Wyniki I kwartału 2011 r.

* Powierzchnia ukończonych inwestycji przeznaczona na wynajem wzrosła do 544 000 mkw.
* Przychody z wynajmu wzrosły do 24 mln Euro (+2% rok do roku)
* Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła zysk netto z rewaluacji w wysokości 14 mln Euro
* Zysk netto prawie się podwoił do 8 mln Euro, z 4 mln Euro przed rokiem
* Inwestycje wyniosły 60 mln Euro w porównaniu do 63 mln Euro w analogicznym okresie 2010 roku
* Spółka oddała do użytku Avenue Mall Osijek, Chorwacja
* GTC rozpoczęła budowę piątego biurowca w Platinium Business Park, który został już wstępnie wynajęty w 50-proc.

“2011 rok rozpoczęliśmy dynamicznie. Otworzyliśmy Avenue Mall Osijek w Chorwacji z ponad 90-proc. powierzchni wynajętej i rozpoczęliśmy budowę kolejnego, piątego biurowca Platinium Business Park ze wstępnym wynajęciem na poziomie ok. 50% powierzchni. Zawarliśmy umowy wynajmu na łączną powierzchnię prawie 15 000 mkw. Wierzę, że to dobry start w nowy rok, ale chcemy osiągnąć jeszcze więcej, zwłaszcza na polskim rynku” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych wzrosły o 2% rok do roku, do 24 mln Euro, co wynikało z oddania do użytku nowych budynków biurowych i komercyjnych oraz wzrostu czynszów w centrach handlowych w Polsce. Część z oddanych inwestycji została jeszcze w pełni wynajęta, stąd nie generuje pełnych przychodów.

Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły o 40% do 4 mln Euro w I kwartale 2011 r., z 6 mln Euro rok wcześniej. To wynik niższego popytu na  apartamenty oraz większych upustów dla nabywców.

Przychody z usług spadły o 4% do 7 mln Euro w porównaniu do I kwartał 2011 r., co jest efektem sprzedaży budynków Topaz i Nefryt w listopadzie 2010 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej obniżył się o 9% do 23 mln Euro, z 25 mln Euro przed rokiem, głównie w wyniku sprzedaży budynków Topaz i Nefryt.

Dodatni wynik aktualizacji wyceny portfela nieruchomości w wysokości 14 mln Euro przyniósł wzrost wartości nieruchomości grupy do 2,45 mld Euro. Pozytywny wpływ jest głównie wynikiem wzrostu wartości centrów handlowych w Polsce.

„Mimo obniżenia przychodów w wyniku sprzedaży budynków Topaz i Nefryt, utrzymaliśmy taki sam poziom przychodów z najmu dzięki wzrostowi poziomu aktywów” – komentuje Erez Boniel, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy GTC. „W dalszym ciągu zwiększamy liczbę nowych aktywów, oczekując korzyści wynikających ze spadku stóp kapitalizacji w wyniku poprawy koniunktury na rynku.”

Zysk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco do 29 mln Euro, podczas gdy w tym samym okresie 2010 r. było to 18 mln Euro. To efekt wzrostu wartości aktywów.

GTC utrzymuje korzystną strukturę zapadalności długu – około 50% zadłużenia jest wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania  długiem pozostał na atrakcyjnym poziomie 5,5% (wobec 6,1% przed rokiem). To zapewnia spółce komfort w realizacji dalszych planów rozwoju.

Zysk netto w I kwartale prawie się podwoił w stosunku do zeszłego roku i wyniósł 8 mln Euro (wobec 4 mln Euro).

Wartość inwestycji wyniosła 60 mln Euro w porównaniu do 63 mln Euro w analogicznym okresie 2010 r. GTC będzie kontynuowała rozwijanie portfela nowych inwestycji zgodnie z planem, który zakłada do końca roku oddanie dalszych 67 000 mkw. nowej powierzchni do wynajęcia, co pozwoli na wzrost powierzchni do wynajęcia o 88 000 mkw. w całym 2011 roku i o kolejnych 130 000 mkw. w roku 2012 r.

Ostatnie wydarzenia

Nowe umowy najmu

W ostatnich miesiącach, GTC sfinalizowała szereg umów najmu powierzchni komercyjnych, w tym:
– Firma Ruch wynajęła 2.434 mkw. w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach.
– W tym samym obiekcie, 800 mkw. powierzchni biurowej i usługowej wynajął Bank Millennium.
– Bankruptcy Management Solutions, Tax Care oraz Pharmena wynajęły łącznie 850 mkw. powierzchni biurowej w University Business Park w Łodzi.
– Firma Egis Pharmaceuticals wynajęła 1.700 mkw. powierzchni biurowej w budynku Corius (Okęcie Business Park) w Warszawie.
– Najemcą Avenue Mall Zagrzeb została marka H&M, wynajmując 1.840 mkw. powierzchni handlowej.
– Sieć Pure Health and Fitness wynajęła 1.100 mkw. powierzchni handlowej w Galerii Stara Zagora w Bułgarii.
– 6 129 mkw. w Avenue Mall Osijek wynajęte w I kwartale 2011 r. przez m.in. Muller, Jysk, Deichman i wielu innych najemców.

Ukończone projekty

7 kwietnia br., GTC oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) otworzyły centrum handlowo-rozrywkowe Avenue Mall Osijek. Zasięg oddziaływania położonego we wschodniej Chorwacji centrum szacowany jest na pół miliona mieszkańców.

W Avenue Mall Osijek znajduje się blisko 27.000 mkw. powierzchni najmu oraz 80 punktów handlowych i usługowych. Centrum jest wynajęte w ponad 90%. Pozostała część powierzchni jest przedmiotem zaawansowanych negocjacji. Realizacja Avenue Mall Osijek była współfinansowana przez EBOiR oraz Raiffeisen Bank. EBOiR posiada również 20% udziałów w inwestycji.

Avenue Mall Osijek jest dziesiątym ukończonym centrum handlowym w portfelu GTC.

Rozpoczęcie nowych projektów

31 marca br., GTC otrzymała uprawomocnione pozwolenie na budowę piątego biurowca w kompleksie Platinium Business Park w Warszawie. Realizacja 11-kondygnacyjnego budynku dysponującego 11.000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia, rozpoczęła się w kwietniu. Zakończenie budowy  planowane jest na II kw. 2012 roku.

Inwestycja jest w ponad 50% wynajęta. Wśród firm, które otworzą swoje biura w Platinium Business Park V są m.in. K2 Internet oraz Starcom.

GTC stawia sobie za cel przyznanie Platinium Business Park V certyfikatu LEED Gold w kategorii nowych budynków. Certyfikat LEED nadawany jest są wyłącznie inwestycjom spełniającym najwyższe standardy określone przez U.S. Green Building Council.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio