• GTC uzgodniła główne warunki sprzedaży kompleksu biurowego Platinium Business Park w Warszawie
  • Porozumienie w sprawie ramowych warunków sprzedaży zawarto z Grupą Allianz

 Globe Trade Centre S.A. (GTC) podpisała ramowe warunki transakcji z Grupą Allianz, dotyczące sprzedaży Platinium Business Park w Warszawie.Ostateczne zawarcie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu due dilligence oraz od uzyskania zgody statutowych organów GTC i kupującego.

 Platinium Business Park wyróżnia architektura oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, dzięki którym inwestycja pozyskała wielu renomowanych najemców. Kompleks położony jest przy skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej. Składa się z czterech ukończonych budynków biurowych o łącznej powierzchni najmu 44.000 mkw., piątego budynku biurowego w budowie (11.000 mkw.)  oraz działki z pozwoleniem na budowę budynku o powierzchni najmu 13.800 mkw.

 Potencjalna sprzedaż piątego i szóstego budynku jest uzależniona od osiągniętego stopnia wynajmu i zaawansowania prac budowlanych. Ostateczna cena sprzedaży budynków biurowych będzie ustalona w oparciu o stopę kapitalizacji wynoszącą 6,7% liczoną od zysku operacyjnego netto każdego z budynków. GTC oczekuje, że sprzedaż czterech ukończonych obecnie budynków, po zatwierdzeniu transakcji wygeneruje około 40 milionów euro wolnej gotówki. Sprzedaż piątego i szóstego budynku, przyniesie dodatkowo dla każdego z budynków około 10-13 milionów euro wolnych środków.

Podpisanie umowy sprzedaży pierwszych czterech budynków, przy założeniu że wszystkie warunki zostaną spełnione, jest spodziewane w grudniu 2011 roku, sprzedaż piątego budynku przed III kw. 2012 roku, a sprzedaż budynku szóstego w 2013 roku.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio