Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Globe Trade Centre zdecydowało o podziale (splicie) akcji w stosunku 1:10.

Kapitał zakładowy Globe Trade Centre wynosi 21.676.841 złotych. Przed zmianą kapitał zakładowy dzieli się na 21.676.841 akcji, natomiast po zarejestrowaniu zmian przez Sąd Rejestrowy będzie dzielił się na 216.768.410 walorów.

W dniu podziału cena jednej akcji na warszawskiej giełdzie zostanie podzielona odpowiednio przez 10.

Łącznie cały proces powinien zająć około 5 tygodni od daty dzisiejszego zgromadzenia akcjonariuszy.

Celem podziału akcji jest zwiększenie płynności obrotu i ułatwienie inwestowania w walory GTC inwestorom indywidualnym. – Dotychczas nasza spółka była kojarzona przede wszystkim z inwestorami instytucjonalnymi. Liczymy, że split i związane z nim obniżenie jednostkowej ceny akcji ułatwi inwestorom indywidualnym inwestycje w akcje GTC. – mówi Mariusz Kozłowski, członek zarządu Globe Trade Centre. Według niego, inwestorzy indywidualni interesują się możliwościami lokowania kapitału na rynku nieruchomości, a dla posiadaczy mniejszych środków inwestycyjnych zakup akcji firmy deweloperskich działającej z sukcesem w dziewięciu krajach regionu może być interesującą okazją inwestycyjną. W najbliższych Spółka zamierz sfinalizować kolejne transakcje nabycia gruntów pod nowe projekty w Polsce i za granicą.

Obecnie największym akcjonariuszem Globe Trade Centre jest spółka GTC Real Estate, która posiada 46,7-proc. udział w kapitale zakładowym Spółki. Inwestorami dysponującymi znacznymi pakietami akcji są ponadto otwarte fundusze emerytalne: ING Nationale Nederlanden (6%) i Commercial Union (5,5%).

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio