GTC zanotowało rekordowy zysk netto w trzecim kwartale 2007 r. – wyniósł on niemal 113 mln EUR, podczas, gdy wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego przekroczył 106 mln EUR.

Przychody sięgnęły 30 mln EUR, co oznacza wzrost o 64% w porównaniu do roku ubiegłego. Łączna wielkość portfela inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych będących na różnych etapach realizacji osiągnęła 1,7 mln mkw. powierzchni netto.

Narastająco po dziewięciu miesiącach zysk netto GTC wyniósł 202 mln EUR, a wynik netto przypadający udziałowcom podmiotu dominującego w tym samym okresie sięgnął 174 mln EUR.

Duży wpływ na rekordowe wyniki miał zysk z przeszacowania portfela nieruchomości komercyjnych. Rosnąca wartość ukończonych inwestycji GTC wynika zarówno z malejących stóp kapitalizacji, jak i wzrostu stawek czynszu w całym regionie.

We wrześniu 2007 za 120 mln EUR sprzedany został biurowiec America House w Bukareszcie. Oznaczało to rekordowo niską stopę kapitalizacji na poziomie 5,55%. Transakcja ta zwiększyła o 30 mln EUR zysk GTC w III kwartale br.

Sprzedaż budynku Lighthouse w Pradze została dokonana przy wycenie inwestycji na poziomie 76,5 mln EUR, co daje stopę kapitalizacji na poziomie 5,65%.

W sierpniu 2007 r. GTC Chorwacja otworzyło Avenue Mall w Zagrzebiu. Obiekt ten oferuje 27 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej do wynajęcia netto oraz 7 000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia netto. Galeria handlowo-rozrywkowa stała się najpopularniejszym miejscem zakupów natychmiast po jej otwarciu i już w pierwszych czterech dniach działalności odwiedziło ją 270 000 klientów. Inwestycja została wyceniona na 190 mln EUR, przy założeniu stopy kapitalizacji dla części handlowej na poziomie 6,25% oraz dla części biurowej na poziomie 7%.

Powyższe transakcje są realnymi i rynkowymi dowodami, że projekty realizowane przez GTC spełniają najwyższe standardy inwestycyjne i mogą przynieść atrakcyjne stopy zwrotu akcjonariuszom spółki.

Wyceny nieruchomości w tych transakcjach wskazują na dalszy spadek stóp kapitalizacji w Europie Południowowschodniej. GTC uważa ten region za cel swojej przyspieszonej ekspansji.

Obecnie Serbia jest rynkiem, gdzie konwergencja stóp kapitalizacji przebiega w szybkim tempie. GTC ukończyło w Belgradzie budynek biurowy – GTC House (13 500 mkw.), a na koniec I kwartału 2008 roku spodziewane jest oddanie do użytku kolejnych dwóch inwestycji biurowych – 19 Avenija (17 400 mkw.) i GTC Square (23 000 mkw.).

Rynek powierzchni biurowych w naszym regionie charakteryzuje się stabilnym popytem ze strony najemców, a liderem jest Polska z rosnącymi stawkami czynszów i wysokimi wskaźnikami wynajętej powierzchni. Budynki biurowe GTC: Platinium Business Park 1 (9 000 mkw.) i Nefryt (15 000 mkw.) w Warszawie, Globis Wrocław (14 000 mkw.) oraz Edison (10 000mkw.)
w Krakowie są z sukcesem wynajmowane i powinny zostać w pełni wynajęte przed oddaniem ich do użytku w ciągu najbliższych dwóch kwartałów.

GTC korzysta także ze wzrostu popytu na powierzchnie handlowe o wysokim standardzie. Spółka posiada udziały w trzech najwyższej jakości centrach handlowo-rozrywkowych: Galerii Mokotów w Warszawie, Galerii Kazimierz w Krakowie i Avenue Mall w Zagrzebiu. W portfelu realizowanych i planowanych inwestycji znajdują się kolejne tego typu obiekty – w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii i Serbii. Po ukończeniu tych inwestycji, liczba centrów handlowych GTC wzrośnie do 15, a ich powierzchnia do 360 000 mkw. netto (licząc wyłącznie udział w inwestycji przypadający na GTC). Spółka nadal szuka możliwości pozyskania kolejnych inwestycji, które pozwolą na dalszy dynamiczny wzrost powierzchni handlowej w portfelu GTC.

W 2007 roku Spółka kontynuowała budowę i sprzedaż powierzchni mieszkaniowych ze średniego i wyższego segmentu rynku.

W trzecim kwartale ukończono większość prac związanych z trzecim etapem budowy warszawskiego Osiedla Konstancja. W rezultacie dochody GTC osiągnęły poziom 15 milionów EUR, a zysk brutto 6,4 miliona EUR, co z kolei pozwoliło na uzyskanie 43% wzrostu marży brutto na sprzedaży.

Zasady rachunkowości stosowane przez GTC przewidują uznawanie przychodów i zysków ze sprzedaży powierzchni mieszkaniowej pod warunkiem całkowitego ukończenia i odbioru nowego budynku. Dlatego zyski z kilku projektów, które są bliskie zakończenia lub w znacznej części już sprzedane, będą uwzględnione dopiero w wynikach roku 2008 i 2009. Belgradzkie osiedle Park Apartments zostało już sprzedane w 95%, a cały projekt ma zostać ukończony w nadchodzących miesiącach. Inne inwestycje, w których zakończenie realizacji ich pierwszych faz zostało zaplanowane na rok 2008 to Sasad Resort w Budapeszcie, Rose Garden i Felicity w Bukareszcie, Prague Marina w Czechach oraz Vinohradis w Bratysławie. Całkowita wartość apartamentów, które zostały dotychczas sprzedane i zarezerwowane w tych projektach wynosi 182 miliony EUR – kwota nie została jeszcze uwzględniona w sprawozdaniach finansowych GTC.

W 2007 roku Spółka pozyskała inwestycje w Rumunii, Serbii, Bułgarii oraz na Węgrzech, których łączna powierzchnia to 580 000 mkw. netto. Kolejne akwizycje przyczynią się do utrzymania szybkiego tempa rozwoju spółki. Długoterminowym celem zarządu GTC jest pozyskiwanie każdego roku inwestycji zapewniających wybudowanie co najmniej średnio 600 000 mkw.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio