Podwojenie EPRA NAV/akcję ambicją na najbliższe 4-5 lat

Kluczowe dane za 2017 r. to:

 • Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 51% do 189 mln euro (125 mln euro w 2016 r.), zysk na akcję wyniósł 0,34 euro (0,34 euro w 2016 r.), a rentowność kapitału 18%.
 • EPRA NAV wzrosła o 20% do073 mln euro (897 mln euro na dzień 31 grudnia 2016 r.).
 • EPRA NAV na akcję wzrosła o 17% do 2,28 euro na 31 dzień grudnia 2017 r. (1,95 euro na dzień 31 grudnia 2016 r.).
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 5% do 91 mln euro (87 mln euro w 2016 r.).
 • Roczny przychód operacyjny netto (in-place NOI) wzrósł o 20% do 110 mln euro.
 • Wskaźnik FFO I wzrósł o 13% do 47 mln euro (42 mln euro w 2016 r.), FFO I/akcję wyniosło 0,10 euro.
 • Rekomendowana dywidenda 0,33 zł/akcję, dywidenda na akcję (DPS) wzrosła o 22%.
 • Średnie oprocentowanie spadło do 2,8% rocznie z 3,2% w 2016 r. wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 3,5x.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 42% (43% na dzień 31 grudnia 2016 r.).
 • Wyemitowano obligacje oraz zaciągnięto kredyt korporacyjny na 79 mln euro w 4 transzach, zaciągnięto 3 nowe kredyty budowlane na łączną kwotę 151 mln euro, zrefinansowano 7 kredytów na łączną kwotę 333 mln euro oraz dokonano wykupu obligacji na łączną kwotę 196 mln euro (w dwóch transzach – w maju i w październiku).

Aktualizacja portfolio:

 • Ukończone projekty zwiększają wartość portfela (GAV) i przychody z najmu
  • 105 mln euro zysku deweloperskiego.
 • Zakup nieruchomości generujących przychody zwiększa przychody z najmu
  • Belgrade Business Center oferujące 17,7 tys. m kw. w Belgradzie we wrześniu 2017 r.,
  • budynek biurowy Cascade Office z 4,2 tys. m kw. w Bukareszcie w sierpniu 2017 r.,
  • łączna wysokość inwestycji 46 mln euro.
 • Bardzo dobre wyniki zarządzania posiadanymi aktywami
  • zysk z aktualizacji wyceny w wysokości 43 mln euro,
  • wskaźnik wynajęcia na poziomie 94% (94% na dzień 31 grudnia 2016 r.),
  • 132 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu.
 • Dodatkowo 18 mln euro rocznego przychodu z wynajmu rocznie (+ 20% w stosunku do 2016 r.) po uwzględnieniu sprzedaży aktywów.
 • Rozpoczęto budowę 128 tys. m kw. GLA w 5 projektach, z czego ponad 49 tys. m kw. zostanie oddanych już w 2018 r.: 
  • GTC White House (Budapeszt),
  • część Green Heart (Belgrad),
 • oraz 79 tys. m kw. do oddania w 2019 r.:
  • galeria handlowa Ada Mall (Belgrad),
  • część Green Heart (Belgrad),
  • Advance Business Centre I (Sofia),
  • Matrix A (Zagrzeb).
 • 5 projektów z 128,4 tys. m kw. powierzchni biurowej, których budowa rozpocznie się w kolejnych 12 miesiącach.

„W 2017 r. osiągnęliśmy świetne wyniki dzięki ukończeniu kilku naszych projektów i zakupie nowych, w połączeniu z doskonałym zarządzaniem aktywami z bieżącego portfolio. W efekcie wartość NAV oraz FFO znacznie wzrosła” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes GTC. „W tym roku utrzymamy dynamikę wzrostu i spodziewamy się ukończenia kolejnych inwestycji oraz zakładamy nabycie kolejnych projektów, które pomogą nam osiągnąć rekordowe wyniki finansowe. Udało nam się zakupić atrakcyjne grunty w centrum biznesowym w Budapeszcie, Sofii i Zagrzebiu, które umożliwią dalszą ekspansję GTC. Zakładamy utrzymanie wzrostu gospodarczego na dotychczasowym poziomie na wszystkich 6 rynkach, na których działamy, jak miało to miejsce przez ostatnie 2–3 lata, co pozwoli nam zwiększyć nasze portfolio oraz docelowo podwoić EPRA NAV na akcję w ciągu najbliższych 4-5 lat” – dodał.

„Poprzez ekspansję naszego portfolio, zwiększenie możliwości finansowych i napędzany wewnętrznie rozwój, generujemy atrakcyjny wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Nasze przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej stale rosną. Wraz z ukończeniem dwóch inwestycji pod koniec 2017 r. oraz biorąc pod uwagę planowane oddania kolejnych w najbliższych 18 miesiącach, jesteśmy w stanie zapewnić silniejszy wzrost dywidendy niż ten, który komunikowaliśmy w ubiegłym roku. Jesteśmy spokojni co do naszej ścieżki rozwoju, dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,33 zł na akcję. Oznacza to wzrost wartości dywidendy na akcję o 22%. Tak jak w poprzednich okresach, sugerujemy umożliwienie akcjonariuszom zainwestowania dywidendy w nowe akcje GTC” – dodał Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

2017_GTC_Wyniki Finansowe_Informacja prasowa

2017_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio