KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

 • Przychody z czynszu wzrosły o 14% do 142 mln euro (125 mln euro na dzień 30 czerwca 2018 r.)
 • Marża brutto z wynajmu wzrosła o 13% do 61 mln euro (54 mln euro w I półroczu 2018 r.)
 • FFO I wzrosło o 28% do 37 mln euro (29 mln euro w I półroczu 2018 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,08 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 17% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 37 mln euro (32 mln euro w I półroczu 2018 r.)
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 43 mln euro (46 mln w I półroczu 2018 r.), przy zysku na akcję w wysokości 0,09 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 1% do 1.179 mln euro (po wypłacie dywidendy) na dzień 30 czerwca 2019 r. (1.170 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 r.), przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,44 euro (10,37 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 46% (45% na dzień 31 grudnia 2018 r.).
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,6% (2,7% na dzień 31 grudnia 2018 r.)
 • Dywidenda w wysokości 0,37 zł na akcję; stopa dywidendy na poziomie 4,3%
  • 38 mln euro wypłacone w formie dywidendy gotówkowej
  • Emisja 2.018.126 akcji serii N.

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I PÓŁROCZE 2019 R.)

 • Wysoki wskaźnik wynajęcia na poziomie 94% (93% na dzień 30 czerwca 2018 r.)
  • 81,1 tys. m kw. nowo wynajętej lub przedłużonej powierzchni
 • Ukończenie trzech nieruchomości:
  • Ada Mall, centrum handlowego o powierzchni 34,2 tys. m kw. w Belgradzie
  • Green Heart N2, biurowca o powierzchni 6,1 tys. m kw. w Belgradzie
  • ABC I, biurowca o powierzchni 15,8 tys. m kw. w Sofii
 • Rozpoczęcie budowy biurowca Pillar o powierzchni 29 tys. m kw. w Budapeszcie
 • 6 budynków biurowych w budowie. Po zakończeniu prac i stabilizacji obiekty zwiększą roczne przychody z czynszu o prawie 16,7 mln euro

“Robust development activity was the driving force for our growth in the first half of 2019. The delivery of Ada Mall with 34,200 sq. m GLA prime retail in Belgrade was the pinnacle of the discussed period. Completions of office buildings combined with very high occupancy contributed to 28% increase in FFO and improved operating results” – commented Thomas Kurzmann, GTC’s CEO.

With 86,600 sq. m GLA of office space under construction, and 23,800 sq. m GLA to be delivered this year, GTC’s growth is set to continue” – added GTC’s CEO.

2019_H1_GTC_Wyniki finansowe_Informacja prasowa

2019_H1_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio