Kluczowe dane za 2018 r. to:

 • Roczne przychody z czynszu wzrosły o 18% do 130 mln euro
 • Marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 22% do 111 mln euro
 • FFO I wzrosło o 29% do 61 mln euro, przy FFO na akcję w wysokości 0,13 euro
 • Zysk z działalności operacyjnej: 47% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 65 mln euro
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 92 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,19 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 9% do 1.170 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,4 zł)
 • Proponowana dywidenda z zysku za 2018 r. wzrosła o 12% do 0,37 zł
 • Silne wyniki działalności finansowej:
  • Zaciągnięto lub refinansowano 13 kredytów na łączną kwotę ok. 400 mln euro
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45%
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,7%
  • Rating na poziomie inwestycyjnym (A2.iI) dla nowych obligacji

Aktualizacja portfolio (2018 r.)

 • Zakończenie rewitalizacji biurowców Green Heart w Belgradzie (21,6 tys. m kw.) i budowy biurowca GTC White House w Budapeszcie (21,5 tys. m kw.)
 • Zakup Mall of Sofia (32,7 tys. m kw.)
 • 188,7 tys. m kw. nowo wynajętej i przedłużonej powierzchni komercyjnej (wzrost o 43% względem 2017 r.)
 • Wskaźnik wynajęcia na wysokim poziomie 94%
 • Rozpoczęcie budowy 8 budynków biurowych i handlowych (o łącznej powierzchni 113 tys. m kw.) w 2018 r., które zostaną ukończone w latach 2019–2020. Po zakończeniu prac i stabilizacji zwiększą roczne przychody z czynszu o prawie 25 mln euro
 • Planowane rozpoczęcie budowy kolejnych 7 nieruchomości w latach 2019–2020

Solidna działalność deweloperska i więcej akwizycji projektów gdzie możemy wygenerować wartość dodaną w 2018 r. zapewnia dalszy wzrost portfela GTC i stabilny wzrost jego wartości. Nasze zespoły odpowiedzialne za wynajem powierzchni i zarządzanie aktywami zawarły umowy najmu na około 190 tys. m kw., co potwierdza wysoką jakość obiektów biurowych i handlowych w portfolio GTC” – skomentował Thomas Kurzmann, Prezes GTC. Znaczący wzrost FFO i innych kluczowych wskaźników ekonomicznych pozwala nam zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 0,37 zł, czyli 12% więcej niż w 2017 rok. Planujemy ukończenie prawie 80 tys. m kw. powierzchni biurowej i handlowej w 2019 r., dzięki czemu nasze przychody z czynszu wzrosną o 15%. GTC jest dobrze przygotowane na rok 2019 i kolejne lata, aby zapewnić naszym akcjonariuszom jeszcze większą wartość” – dodał Thomas Kurzmann.

2018_GTC_Wyniki Finansowe_Informacja prasowa

2018_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio