Zakończenie sprzedaży budynków Platinium Business Park I-IV miało miejsce w październiku 2012 roku. Ostateczna umowa dotyczącą sprzedaży piątego obiektu została zawarta 28 lutego 2013 roku, po pomyślnym zakończeniu jego komercjalizacji.

Finalna cena sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park wyniosła 173 mln euro. Transakcja została przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniesie GTC łącznie około 60 mln euro wolnej gotówki, z czego około 16 mln euro pochodzić będzie ze sprzedaży piątego budynku.

Platinium Business Park wyróżnia wysoko ceniony projekt architektoniczny (piąty budynek posiada certyfikat LEDD® Gold w kategorii „Core and Shell”), zaawansowana specyfikacja techniczna oraz lista renomowanych najemców. Kompleks jest położony na skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie. Składa się z pięciu ukończonych budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 56.000 mkw., wynajętych w blisko 100%. Niezależnie od sprzedaży, GTC może rozbudować kompleks o kolejny obiekt o powierzchni ok. 13.000 mkw. do wynajęcia.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio