GTC poinformowało o zakończeniu z wielkim sukcesem emisji obligacji na łączną kwotę 40 mln euro. Papiery wartościowe cieszyły się duży zainteresowaniem zarówno wśród klientów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych.

12 czerwca 2017 r. spółka GTC zakończyła z sukcesem ofertę, zwolnioną z prospektu emisyjnego, trzyletnich obligacji denominowanych w euro o wartości 40 milionów zł, które zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku Catalyst. 33,5 miliona euro w obligacjach zostały przyznane klientom instytucjonalnym, natomiast 6,5 miliona euro inwestorom indywidualnym.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy GTC pozyskało ponad 100 milionów euro w obligacjach denominowanych w euro.

“Wysoki popyt na obligacje GTC potwierdza naszą pozycję dobrze rozpoznawalnego, niezawodnego i doświadczonego gracza w branży nieruchomości. To wyraz zaufania do obecnej strategii oraz perspektyw rozwoju spółki” – komentuje Thomas Kurzmann, prezes GTC.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane do zastąpienia istniejących droższych obligacji w złotówkach i finansowania dalszego rozwoju Grupy.

Transakcję przeprowadziło Ipopema Securities.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio