Zapisy na akcje GTC trwały jeden dzień, 10 stycznia 2014. Inwestorzy złożyli ogółem 79.000.000 zapisów na 32.000.000 akcji spółki, co potwierdza wysokie zainteresowanie walorami spółki zarówno wśród Polskich i zagranicznych oraz obecnych, jak i nowych inwestorów. Obecni posiadacze akcji GTC składali zapisy na pakiety akcji większe od ich proporcjonalnego udziału w akcjonariacie spółki. Sposób alokacji proporcjonalnego udziału akcji dla obecnych inwestorów został zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTC w dniu 9 stycznia 2014 r.

„Rezultaty emisji są bardzo zachęcające. GTC niewątpliwie pozostaje atrakcyjne dla inwestorów. Niedawna zmiana głównego akcjonariusza spółki zwiększyła zaufanie rynku do spółki i pokazuje, że GTC może mieć  korzystniejszą pozycję do realizacji swojej strategii” – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC.

GTC aktualnie przygotowuje się do rozpoczęcia budowy dwóch centrów handlowych w Warszawie: Galerii Wilanów oraz Galerii Północnej na Białołęce.

IPOPEMA Securities była organizatorem emisji i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za budowę księgi popytu.

***

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 m kw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 m kw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 602 000 m kw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 548 000 m kw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln m kw. powierzchni komercyjnej i 615,000 m kw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowych indeksach WIG20 i WIG30. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego  akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio