Globe Trade Centre z sukcesem wyemitowało po raz pierwszy niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Kupon wynosi 2,25 proc. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony europejskich inwestorów, czego efektem była kilkukrotna nadsubskrypcja z portfelem zamówień o wartości ponad 1,4 mld euro.

Po serii przełomowych transakcji oraz publikacji pierwszego w historii firmy raportu ESG, GTC pozostaje w centrum uwagi inwestorów i z sukcesem emituje pięcioletnie niezabezpieczone zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Świadczy to o solidnej pozycji rynkowej Grupy oraz niesłabnącym zaufaniu inwestorów, co potwierdzają niedawno otrzymane ratingi inwestycyjne na poziomie BBB-/ z perspektywą stabilną od Fitch Ratings oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service.

„Dowodem na atrakcyjność emisji jest fakt, że księga popytu została zapełniona w ciągu zaledwie kilku godzin od rozpoczęcia zapisów. W sumie zainteresowanie objęciem obligacji GTC zgłosiło 120 inwestorów z Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Mimo wzmożonej aktywności na rynku długu i dużej podaży ze strony firm z sektora nieruchomości, wartość zapisów przekroczyła 1,4 mld euro, co z perspektywy spółki była bardzo udaną emisją” – skomentował Ariel Ferstman, CFO oraz członek Zarządu GTC. „Emisja zielonych obligacji pozwala nam pozyskać na atrakcyjnych warunkach finansowanie i podkreśla nasze długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, o czym świadczy fakt, że 84 proc. naszych aktywów posiada certyfikat ekologiczny” – dodał.

Emisja zielonych obligacji wynika ze zobowiązania GTC do certyfikowania nieruchomości biurowych i handlowych w ramach najbardziej rozpoznawalnych certyfikacji ekologicznych, takich jak LEED, BREEAM czy DGNB. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych nieruchomości w ramach Green Bond Framework, jak również finansowanie przyszłych projektów. Obecnie 84 proc. portfela GTC o wartości 1,9 mld euro posiada certyfikację ekologiczną. W ogłoszonym niedawno pierwszym raporcie ESG, Grupa deklaruje dążenie do potwierdzenia zielonego statusu wszystkich nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Ambicja ta jest już realizowana w Polsce, gdzie wszystkie budynki biurowe należące do GTC posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią. Więcej informacji na temat Green Bonds Framework i strategii zrównoważonego rozwoju GTC można znaleźć w pierwszym raporcie ESG Grupy za 2020 r., który jest dostępny na stronie www.esg.gtc.com.pl.

Jak zauważył J.P. Morgan, pełniący rolę globalnego koordynatora, wyłącznego doradcy ds. ratingów oraz agenta ds. zielonej strukturyzacji: „Ta niezwykle udana transakcja, będąca inauguracją na międzynarodowych rynkach kapitału dłużnego, jest dowodem na przekonującą historię kredytową GTC i zaangażowanie firmy w tworzenie ekologicznych rozwiązań. Jest również zwieńczeniem wielu miesięcy intensywnych przygotowań, w tym uzyskania przez GTC po raz pierwszy ratingu na poziomie inwestycyjnym od międzynarodowej agencji ratingowej.”

Morgan Stanley, będący globalnym koordynatorem, stwierdził: „Dzięki silnej dynamice, księga popytu została zapełniona zaledwie w ciągu godziny od uruchomienia, wypełniając się zamówieniami od ponad 120 klientów.”

Refinansowanie zabezpieczonych kredytów za pomocą zielonych obligacji wpisuje się w strategię GTC, zakładającą odejście od modelu finansowania opartego głównie na długu zabezpieczonym. Emisja zielonych obligacji pozwoli GTC na przedterminową spłatę zabezpieczonych kredytów i uwolnienie ok. 840 mln euro obciążonych aktywów, co znacząco obniży skonsolidowany wskaźnik zabezpieczonej dźwigni GTC (consolidated secured leverage ratio).

Emisja była oferowana szerokiej grupie inwestorów i została alokowana głównie funduszom i bankom (85%), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii oraz Europy kontynentalnej, w tym z regionu DACH (19%) i Europy Środkowo-Wschodniej (5%).

Termin wykupu obligacji przypada na 23 czerwca 2026 r. Wartość kuponu jest stała i wynosi 2.25 proc. w skali roku.

J.P. Morgan był globalnym koordynatorem, wyłącznym doradcą ds. ratingów oraz agentem ds. zielonej strukturyzacji, a Morgan Stanley pełnił rolę globalnego koordynatora. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Erste Gropu i Raifeissen Bank International byli współprowadzącymi księgi popytu. Doradcą GTC był Dentos, a doradcą współprowadzących księgę popytu – Clifford Chance.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.

Obligacje są oferowane i sprzedawane zgodnie ze zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach offshore, w oparciu i zgodnie z Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty dla żadnej osoby w Stanach Zjednoczonych. Dystrybucja niniejszego ogłoszenia do dowolnej osoby w Stanach Zjednoczonych jest nieuprawniona.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio