FFO I WZROSŁO O 37% DO 46 MLN EURO

KLUCZOWE DANE ZA 9 M-CY 2018 R.

 • Przychody z czynszu wzrosły o 15% do 127 mln euro rocznie
  • 11 kwartałów nieprzerwanego wzrostu przy łącznym wzroście powyżej 60% od IV kw. 2015 r.
 • Marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 27% do 83 mln euro
 • Wskaźnik wynajęcia utrzymany na wysokim poziomie 93%
  • 117 tys. m kw. wynajętej powierzchni komercyjnej (32 tys. m kw. w III kw. 2018 r.)
 • FFO I wzrosło o 37% do 46 mln euro
  • 11 kwartałów nieprzerwanego wzrostu przy łącznym wzroście powyżej 60% (w ujęciu rocznym) od IV kw. 2015 r.
 • Zysk z działalności operacyjnej: 57% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 48 mln euro
 • Zysk po opodatkowaniu wyniósł 69 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,14 euro
 • EPRA NAV wzrosła o 7% do 1.145 mln euro na dzień 30 września 2018 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,37 euro
  • 11 kwartałów nieprzerwanych wzrostów przy łącznym wzroście o 47% od IV kw. 2015 r.
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45%
 • Zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych na kwotę 316 mln euro

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Zakup gruntu w Budapeszcie, przeznaczonego na realizację biurowca Center Point 3 o powierzchni 35,5 tys. m kw.
 • Rozpoczęcie budowy biurowca Advance Business Center II w Sofii o powierzchni 17,9 tys. m kw.
 • Certyfikat LEED Gold dla Galerii Północnej
 • Dodatkowi kluczowi najemcy w Galerii Północnej: Mango i Media Expert
 • Galeria Jurajska wynajęta w 100%

„GTC rozwija swoją działalność i osiąga bardzo dobre wyniki kwartał za kwartałem. Przychody z czynszu w skali roku zwiększyły się o 15%, co było efektem przejęć i ukończenia realizowanych projektów, przy wsparciu ze strony naszego prężnie działającego zespołu ds. wynajmu, który w ciągu ostatnich 9 miesięcy podpisał umowy dotyczące ponad 117 tys. m kw. powierzchni biurowych i handlowych.

Nasze wskaźniki finansowe z roku na rok są coraz lepsze. Przychód z najmu i FFO I wzrosły o 60% od IV kw. 2015 r., a EPRA NAV wzrosła od tamtego okresu o prawie 50%”powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC. „Czekamy na ukończenie w 2019 r. kilku inwestycji, oferujących łącznie ponad 84 tys. m kw. powierzchni, które przyczynią się do dalszej poprawy osiąganych przez nas wyników.”

2018_Q3_GTC_Wyniki Finansowe_Informacja prasowa

2018_Q3_GTC_Financial Results_Press release

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio