Wyniki operacyjne utrzymują trend wzrostowy

Globe Trade Centre S.A. („GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za III kw. i dziewięć miesięcy 2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.
 

Wyniki za III kw. i dziewięć miesięcy 2014 r.

 

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 27 mln euro w III kw. oraz 82 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (28 mln euro w III kw. i 83 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 75% w III kw. i 74% w dziewięciu miesiącach 2014 r. (74% w III kw. i 72% w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe spadły do 12 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (14 mln euro w III kw. i 43 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem[1] wzrósł do 9 mln euro w III kw. oraz 22 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (6 mln euro w III kw. i 14 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów wyniosła 1 mln euro w III kw. oraz 68 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (16 mln euro w III kw. i  86 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Zysk netto wyniósł 5 mln euro w III kw. W dziewięciu miesiącach 2014. Rozpoznano stratę netto w wysokości 67 mln euro (strata 2 mln euro w III kw. oraz 77 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) spadł do 54% (59% na dzień 31 grudnia 2013 r.) w wyniku spłaty zadłużenia.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 33 mln euro (19 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.)
 • Po spłacie obligacji i powiązanych zabezpieczeń środki pieniężne i depozyty wyniosły 130 mln euro (88 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.)

 

Kluczowe osiągnięcia operacyjne dziewięciu miesięcy 2014 r.

 • Rozpoczęcie budowy budynku biurowego Fortyone w Belgradzie (10 300 m kw.) przy 60% wynajmie
 • Wynajęcie 24% powierzchni w planowanej Galerii Wilanów oraz 25% powierzchni w planowanej Galerii Północnej

 

„W trzecim kwartale 2014 r. możemy pochwalić się stałą poprawą wyników operacyjnych. Utrzymaliśmy nie tylko wysoki stopień wynajęcia powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, ale także wysoką efektywność operacyjną, która pozwoliła na osiągnięcie 75% marży brutto z wynajmu. Obniżenie kosztów finansowych umożliwiło także wygenerowanie 33 mln euro z działalności operacyjnej. Rozpoczęliśmy nową inwestycję biurową, budynek Fortyone w Belgradzie, który na rok przed ukończeniem budowy jest wynajęty w 60 %.” powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC. „W tej chwili musimy skoncentrować się na dalszym rozwoju. Nasze dwa projekty handlowe w Warszawie, Galeria Wilanów i Galeria Północna, przyciągnęły znacznych najemców, w tym Grupę LPP, Carrefour i H&M. To jednak nie wszystko. Analizujemy różne możliwości inwestowania i rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Środkowo-Południowej i czekamy na wsparcie akcjonariuszy, by móc wykorzystać te możliwości. Pozostajemy optymistami w kwestii możliwości poszerzenia naszego portfela nieruchomości handlowych w tych regionach.” – dodał Thomas Kurzmann.

 

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i usług pozostały prawie na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w III kw. 2014 r.i 82 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. w porównaniu z 28 mln euro III kw.  2013 r. i 83 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 75% w III kw. 2014 r. i 74% w dziewięciu miesiącach 2014 r. (74% w III kw. 2013 r. i 72% w dziewięciu miesiącach 2013 r.). Według stanu na 30 września 2014 r., ukończone budynki GTC były wynajęte w 91%, w związku z czym możliwy jest dalszy wzrost przychodów z wynajmu.

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 4 mln euro w III kw. 2014 r. i 13 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r., głównie ze względu na zwiększoną sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w Rumunii i Polsce.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w III kw. 2014 r. i  61 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. w porównaniu z 21 mln euro w III kw. 2013 r. i 60 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.

Koszty sprzedaży wyniosły 0,7 mln euro w III kw. 2014 r. i 2 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, spadły do poziomu 2 mln euro w III kw. 2014 r. i  9 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Strata z aktualizacji wartości aktywów inwestycyjnych i utraty wartości nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 1 mln euro w III kw. 2014 r. oraz 68 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. Wynik za dziewięć miesięcy 2014 r. jest rezultatem głównie z utraty wartości nieruchomości handlowych w Chorwacji i Rumunii na skutek spadku oczekiwanych stawek czynszu za najem oraz w wyniku utraty wartości działek pod zabudowę komercyjną  wyniku uwagi na ograniczoną liczbę transakcji rynkowych.

Koszty finansowe netto wyniosły 9 mln euro w III kw. 2014 r. oraz 31 mln euro  w dziewięciu miesiącach 2014 r.

Wynik finansowy netto w III kw. 2014 r. to zysk 5 mln euro oraz strata 67 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r., która jest związana głównie ze stratą z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia, który wyniósł 941 mln euro na dzień 30 września 2014 r. uwzględnia obligacje wyemitowane w marcu 2014 r., warte 48 mln euro, oraz kredyt udzielony przez Galerię Kazimierz w wysokości 62 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 4,4 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,3 % w skali roku.Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 30 września 2014 r. 54 % Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 2,23 na dzień 30 września 2014 r. z 1,68 na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,7 euro na dzień 30 września 2014 r., w porównaniu z 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r. EPRA NAV na jedną akcję spółki wyniósł także 2.1 euro, podczas gdy EPRA NNNAV na akcję wyniósł 1.7 euro.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 33 mln euro w dziewięciu miesiącach 2014 r. (19 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.).

Kluczowe osiągnięcia

Rozpoczęcie budowy biurowca Fortyone w Belgradzie

1 października 2014 r. podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego GTC oficjalnie zainaugurowało budowę swojego najnowszego projektu w Serbii.

 

Fortyone, kompleks biurowy klasy “A” zaoferuje najemcom ponad 27 tys. m kw. powierzchni. Budynek wzniesiony w pierwszej fazie projektu udostępni ok. 10 300 m kw. powierzchni biurowej. Możliwość elastycznego aranżowania rozkładu pomieszczeń oraz funkcje takie uniesione podłogi, pozwolą najemcom maksymalnie efektywnie planować przestrzeń biurową i kształtować warunki pracy. Faza pierwsza Fortyone zostanie zakończona i oddana do użytku w trzecim kwartale 2015 r.

Fortyone będzie wzniesiony w prestiżowej części dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Lokalizacja ta, oprócz położenia w pobliżu lotniska i centrum miasta, oferuje także dogodny dostęp do głównej autostrady. Do dyspozycji najemców będzie blisko 500 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich wygody w każdym z budynków znajdą się także obiekty handlowe.

 

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę Galeria Północnej

Przygotowania administracyjne do budowy obu centrów handlowych w Warszawie wkroczyły w końcową fazę wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Galerii Północnej na Białołęce w sierpniu 2014 r. Władze Miasta Stołecznego Warszawy potwierdziły poprawność wniosku, który obecnie jest procedowany przez właściwe organy.

 

Znaczące umowy najmu w Galerii Północnej

W 2014 r. GTC osiągnęło znaczący, aż 25-procentowy współczynnik najmu powierzchni w planowanym centrum handlowym. Podpisano umowy ze znaczącymi najemcami, w tym:

 

 1. Grupą LPP. Wszystkie marki modowe LPP, czyli Reserved, House, Mohito, CroppTown i Sinsay, oraz Home&You, popularna sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz, znajdą się w Galerii Północnej. Flagowy salon Reserved w Galerii Północnej zajmie powierzchnię ponad 2 100 m kw.
 2. Carrefour o powierzchni 9 300 m kw. zapewni Galerii Północnej silną i nowoczesną ofertę spożywczą
 3. H&M z pełną ofertą odzieżową marki.

 

Znaczące umowy najmu w Galerii Wilanów:

W 2014 r. GTC osiągnęło znaczący, 24-procentowy współczynnik najmu powierzchni w planowanym centrum handlowym na warszawskim Wilanowie. Podpisano umowy ze znaczącymi najemcami, w tym:

 

 1. Grupą LPP. Wszystkie marki modowe LPP, czyli Reserved, House, Mohito, CroppTown i Sinsay, oraz Home&You, popularna sieć sklepów z wyposażeniem wnętrz, znajdą się w Galerii Północnej. Flagowy salon Reserved w Galerii Wilanów, podobnie jak w Galerii Północnej zajmie powierzchnię ponad 2 100 m kw.
 2. Carrefour zapewni Galerii Wilanów silną i nowoczesną ofertę spożywczą.
 3. H&M z pełną ofertą odzieżową marki.
 4. Rossmann z ofertą produktów drogeryjnych i kosmetycznych.


[1] Zysk przed opodatkowaniem zdefiniowany jako zysk przed opodatkowaniem IFRS skorygowany o zmiany wyceny netto, udział w stracie jednostek stowarzyszonych, podatek bieżący i odroczony wspólnych przedsięwzięć, amortyzację środków trwałych oraz zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio