•    W pierwszym kwartale 2009 r. GTC zanotowało rekordowe przychody w wysokości 42,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 183% w stosunku rocznym
•    Zysk netto w kwartale wyniósł 4,4 mln EUR
•    Kapitały własne sięgnęły 1,18 mld EUR

Globe Trade Centre S.A. (GTC) w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowało rekordowe przychody na poziomie 45,2 mln EUR oraz zysk netto w wysokości 4,4 mln EUR. Aktywa spółki sięgnęły 2,6 mld EUR, a jej kapitały własne – 1,18 mld EUR.

Po pierwszych trzech miesiącach 2009 r. GTC pokazało bardzo dobre wyniki na poziomie przychodów. Wpływy z wynajmu wzrosły o 47,5% w stosunku rocznym osiągając 21,5 mln EUR, a przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych zwiększyły się o 1613% do 23,7 mln EUR.

Wzrost przychodów z najmu był przede wszystkim efektem rozpoczęcia okresów czynszowych w nowo oddanych budynkach.
Równolegle wzrost poziomu wynajęcia powierzchni pozwolił na poprawę rentowności operacyjnej przychodów z najmu do 76,5% (z 72,2% w IV kw. 2008 r.).

Wpływy ze sprzedaży mieszkań zwiększyły się dzięki oddaniu do użytku domów w warszawskim Osiedlu Konstancja (faza IV) oraz apartamentów Rose Garden w Bukareszcie i Park Apartments w Belgradzie. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 20% (vs. 19% w IV kw. 2008 r.)

Łączny zysk brutto z działalności operacyjnej osiągnął w pierwszym kwartale 2009 r.  21,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 83% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W następstwie zmiany w rachunkowości (MSR40), GTC przeszacowała do wartości godziwej nieruchomości inwestycyjne w trakcie realizacji. Postępy w budowie oraz wynajęciu powierzchni w Galerii Jurajskiej w Częstochowie oraz budynków biurowych – CB Kazimierz (Kraków), Spiral (Budapeszt), GTC Metro (Budapeszt) i City Gate (Bukareszt) wpłynęły w największym stopniu na wartość przeszacowania. Łączna wycena tych inwestycji w I kwartale 2009 roku wzrosła o 37,2 mln EUR.

Z drugiej strony wzrost rynkowych stóp kapitalizacji spowodował w I kwartale br spadek wartości już ukończonych inwestycji o 13 mln EUR.Przyjęte przy wycenie przeciętne stopy kapitalizacji wyniosły od 7% w Polsce do średnio 7,7% w pozostałych krajach.

Niska płynność i znacznie ograniczenie liczby transakcji na rynku inwestycyjnym nieruchomości powodują trudności w jednoznacznej ocenie poziomów wycen ukończonych obiektów, a także w prognozowaniu przyszłych trendów. W efekcie na rynku panuje duża niepewność co do wycen, a wartość rynkowa nieruchomości może ulegać gwałtownym zmianom ze względu na niestabilne warunki rynkowe.

Jednakże negatywny wpływ warunków rynkowych na wartość ukończonych inwestycji GTC może zostać złagodzony przez wysoką jakość najemców oraz zawartych z nimi długoterminowych umów najmu.

Zysk netto w I kwartale 2009 r. wyniósł 4,4 mln EUR w porównaniu do 34,8 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jedną z przyczyn takiej obniżki zysku był wzrost rezerwy na podatek odroczony, który wynikał z osłabienia złotego wobec euro. Łączne obciążenie podatkowe wyniosło 17 mln EUR. Ten negatywny trend może się odwrócić, o ile obserwowane w kwietniu umocnienie złotego utrzyma się.

Pierwsze miesiące 2009 roku były dla GTC niezwykle udane pod względem wynajmu powierzchni komercyjnych.

Podpisane zostały umowy najmu powierzchni w Galerii Jurajskiej z: Peek&Cloppenburg (3.000 mkw.), Zara oraz innymi markami grupy Inditex (2.600 mkw.), C&A (1.800 mkw.) oraz H&M (1.830 mkw.).

Spółka sfinalizowała również znaczące transakcje na rynku powierzchni biurowych w Budapeszcie. Węgierski urząd podatkowy oraz Hochtief wynajęły łącznie 9.000 mkw. w budynku Spiral, podczas gdy budynek GTC Metro (16 .700 mkw.) został w całości wynajęty przez Budapest Bank (spółka zależna GE Capital).
Ponad 3.100 mkw. zostało wynajęte przez firmy Tetra Pak i Forma Ideale w budynku GTC Square w Belgradzie.

Po podpisaniu umowy najmu 1.300 mkw. z firmą Autoitalia – dealerem marek Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia i Abarth – poziom wynajętej powierzchni w City Gate – wiodącej inwestycji biurowej w Bukareszcie, osiągnął 80%.

Łączna powierzchnia wynajętych od początku roku przez GTC lokali biurowych i handlowych wyniosła około 60.000 mkw.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio