Galeria Wilanów, flagowy projekt GTC, pozostaje tematem ważnych rozmów z Radą Dzielnicy. Chcąc stworzyć inwestycję na miarę oczekiwań mieszkańców, deweloper od miesięcy aktywnie uczestniczy w dialogu z lokalną społecznością i na początku maja złożył wniosek o odwieszenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę Galerii wraz z poprawioną dokumentacją, uwzględniającą zdecydowaną większość postulatów zgłoszonych przez Radę Dzielnicy w październiku minionego roku. W międzyczasie Komisja Strategii i Planowania 12 maja br. podjęła istotną decyzję o konieczności rozważenia przedstawianych przez dewelopera oraz mieszkańców Wilanowa argumentów dot. samej inwestycji i zadała dodatkowe pytania do Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ws. przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz.

Cieszymy się, że Radni wysłuchali naszych argumentów i podjęli tak ważną decyzję o dodatkowej analizie wszystkich zmiennych tego projektu. To rozważna decyzja – tylko w ten sposób Rada Dzielnicy może rzetelnie ocenić i zestawić oczekiwania wobec galerii z realiami i koniecznymi do spełnienia warunkami i obostrzeniami” komentuje Rafał Twarowski, Członek Zarządu GTC. I dodaje: „Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni rekordową frekwencją mieszkańców Wilanowa na posiedzeniu Komisji. Wiemy, że z reguły na takie spotkania liczniej stawiają się przeciwnicy niż zwolennicy, tym bardziej miło nam, że pojawiły się głosy poparcia. We wszystkie uważnie się wsłuchujemy.”

Na otwartym dla mieszkańców posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Rady Dzielnicy Wilanów, Radni podjęli uchwałę dotyczącą dalszego trybu prac nad opiniowaniem procesu i propozycji projektowych powstających w wyniku tego procesu, dotyczącego zmiany planu miejscowego dla Galerii Wilanów. Radni pozytywnie zaopiniowali tryb procedowania ich uwag przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Jednocześnie zwrócili się z prośbą do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ws. zrealizowania pogłębionego sondażu dotyczącego stanowiska mieszkańców Wilanowa i ich preferencji w zakresie realizacji inwestycji. Wnieśli także o wykonanie analizy ruchu i rozwiązań komunikacyjnych w okolicy projektowanej galerii handlowej, analizy skutków formalno-prawnych oraz skutków finansowych zmiany planu miejscowego, a także analizy wprowadzenia w zmienionym planie dodatkowych do już istniejących funkcji – funkcję hotelarską i oświatową. Na koniec zawnioskowali do BAiPP o przygotowanie ostatecznej wersji wariantowej propozycji planu ostatnio prezentowanej im przez BAiPP w ramach wewnętrznych konsultacji (bez udziału inwestora), a także o informację o statusie obecnej wersji projektu planu z października ubiegłego roku, która jest już w końcowej fazie uzgodnień, tuż przed wyłożeniem do publicznej wiadomości.

Choć – jak wielokrotnie powtarzał na spotkaniu Przewodniczący Komisji – podejmowane uchwały na tym etapie postępowania nie mają mocy prawnej, a ta konkretna uchwała jest jedynie opiniująca oraz wskazująca na brakujące dokumenty, analizy czy też badania – taka decyzja jest dla nas wyrazem dialogu z Radnymi, którzy wsłuchali się w nasze argumenty i postanowili dogłębnie przeanalizować wszystkie elementy wpływające na ostateczne ukształtowanie naszego projektu” komentuje Rafał Twarowski, Członek Zarządu GTC.  „Wszystkie podnoszone kwestie przez Radnych są, bowiem obligatoryjnie potrzebne, aby dobrze ocenić wszystkie skutki społeczne i finansowe ewentualnych zmian obecnie obowiązującego planu. Będziemy wspierać ten proces analityczny i w nim aktywnie uczestniczyć” – podsumowuje.

Pierwotna koncepcja architektoniczna Galerii Wilanów obejmowała jeszcze jeden budynek (B), z którego GTC zrezygnowało po konsultacjach z mieszkańcami oraz wysłuchaniem Radnych Dzielnicy – wnioskowali wszyscy o pomniejszenie projektu galerii handlowej. Obecnie inwestor planuje postawić tam w przyszłości budynek o 40% mniejszy, który będzie spełniał funkcje biurowe z usługami na parterze. GTC dąży do tego by wspólnie z właścicielem Royal Wilanów utworzyć między gmachami pasaż miejski z ogromnym placem publicznym. Jako że spółce zależy na wspieraniu wilanowskiej społeczności w rozwoju lokalnej infrastruktury, w grudniu 2015 roku deweloper udostępnił mieszkańcom Wilanowa otwartą przestrzeń rekreacyjną (pomiędzy ul. Przyczółkową i Kieślowskiego) o powierzchni prawie 2 hektarów. Na tym terenie powstały m.in. boiska do siatkówki plażowej, szachy terenowe, mini-boisko do piłki nożnej czy ścianka wspinaczkowa. Mieszkańcy mogą także korzystać ze sceny multimedialnej z widownią oraz strefy streetworkout, stworzonej specjalnie dla miłośników crossfitu.

Galeria Wilanów, zaprojektowana przez architektów z renomowanych pracowni APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, połączy przestrzeń komercyjną z publiczną. Obiekt będzie otoczony terenami wypoczynkowymi, placami zabaw i zielenią. Galeria w obecnym kształcie będzie nowoczesna, a elewacja zgrabna i porzeźbiona, tak aby nie przytłaczała. Architekci zastosowali wachlarz futurystycznych rozwiązań, w tym wycofania, nadwieszenia, przeszklenia, różne materiały i kolory, by obiekt w pełni harmonizował z charakterem dzielnicy Wilanów. Tą fasadę pozytywnie zaopiniowali w październiku zeszłego roku prezydent Wojciechowicz oraz burmistrz Rakowski.

„Projektowanie Galerii Wilanów zostało poprzedzone staranną analizą uwarunkowań przestrzennych, kontekstu historycznego, historycznych osi widokowych, wpływu na środowisko oraz zapisów obowiązującego planu miejscowego. Rezultat to harmonijna, nowoczesna i funkcjonalna architektura, wpasowana w otoczenie, o rozrzeźbionej, trzywymiarowej fasadzie. Podziały w fasadzie z dużymi przeszkleniami dostosowują obiekt do ludzkiej skali” komentuje Szymon Wojciechowski, Prezes APA Wojciechowski. I dodaje: „Staranne zaplanowanie przejść, galerii i przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, właściwy dobór lokali i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań funkcjonalnych spowoduje, że Galeria stanie się tętniącym życiem, acz kameralnym brakującym obecnie centrum Miasteczka Wilanów. Stanowić będzie zwornik przestrzenny pomiędzy obszarem Pałacu Wilanowskiego z jego przedpolem. Bez Galerii Miasteczko Wilanów pozostanie, w naszej opinii, jednym z osiedli mieszkaniowych zamiast stać się pełnoprawnym fragmentem tkanki miejskiej”.

Obecny plan miejscowy definiuje dopuszczalną wielkość obiektu, który może powstać na tym terenie – niezależnie od jego funkcji. Zatem każde jego pomniejszenie doprowadzi do ewidentnych strat po stronie właściciela tej ziemi. Nawet najmniejsza modyfikacja już zaakceptowanego planu powinna zostać wprowadzona niezwykle ostrożnie, gdyż inwestor może zostać skrzywdzony zmianami planu pomniejszającymi jego inwestycję względem możliwości gwarantowanych przez obecnie obowiązujący plan. To z kolei może doprowadzić do przyznania ogromnych odszkodowań na rzecz obecnych właścicieli nieruchomości, kosztem lokalnej społeczności.

Galeria Wilanów_wizualizacja_1

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio