KLUCZOWE DANE ZA 9 MIESIĘCY 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 93 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (91 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 83 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (82 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.)
 • FFO wyniosło 52 mln euro[1] w okresie 9 m-cy 2021 r. (54 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,11 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.149 mln euro na dzień 30 września 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,37 euro (10,96 zł)
 • Zakup nieruchomości generujących dochód i działek inwestycyjnych w wysokości 339 mln euro

Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na 30 września 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE FINANSOWANIE NIEZABEZPIECZONE

 • Zakończono spłatę kredytów z emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro (spłata 9 kredytów na łącznie 452 mln euro)
 • Udział długu niezabezpieczonego to 50%, a nieruchomości nieobciążonych – 45% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,14%[2] (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wyróżnienie działań w obszarze ESG:
  • Otrzymaliśmy nagrodę EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Silver Award
  • Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju – nasz raport ESG otrzymał wyróżnienie za najlepszy debiut

„Dzięki nieruchomościom nabytym w 2021 r. mogliśmy rozpoznać ok. 7 mln euro dodatkowej marży brutto, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ COVID-19 i sprzedaż biurowca Spiral. Wyniki po trzech kwartałach 2021 r. wykazują tendencję wzrostową, a wszystkie główne parametry są powyżej wartości z 2020 r. Mimo iż aktywność w zakresie wynajmu nie dorównuje wynikom sprzed pandemii COVID-19, udało nam się utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%. Obserwujemy ekspansję najemców powierzchni handlowych na wszystkich naszych rynkach i we wszystkich centrach handlowych. Zwłaszcza galerie handlowe w Polsce i Serbii odnotowują coraz lepsze wyniki po lockdownach, a ich obroty są wyższe nawet w porównaniu z 2019 rokiem. Najemcy powierzchni biurowych zazwyczaj pozostają w zajmowanych obiektach i nie szukają nowych, co działa na naszą korzyść. Przed nami jeszcze w tym roku planowane podwyższenie kapitału. Zidentyfikowaliśmy aktywa generujące dochód, w które chcemy inwestować. Chcielibyśmy alokować nowe środki napływające do Spółki, aby dalej rozwijać biznes” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy na początku tego roku, naszym celem jest finansowanie głównie niezabezpieczonym długiem i aby móc osiągnąć ten cel, ponownie skorzystamy z rynku obligacji najpóźniej na początku 2022 r.” – skomentował Ariel Ferstman, Dyrektor Finansowy i członek Zarządu GTC.[1] Obliczenie FFO za okres 9 m-cy 2021 roku uwzględnia narosłe odsetki z tytułu obligacji (5,3 mln euro).

[2] Nie obejmuje kredytów na aktywa przeznaczone do sprzedaży.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio