GTC poinformowało, że Prezes Zarządu Spółki Yovav Carmi podjął decyzję o ustąpieniu z obecnego stanowiska za porozumieniem stron. Był związany z firmą przez ponad 20 lat, pełniąc różne funkcje, w tym również członka Zarządu.

Yovav Carmi sprawował funkcję Prezesa Zarządu GTC od września 2020 r. Pod jego kierownictwem Spółka umocniła pozycję lidera branży nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz  opracowała i wdrożyła dokument „Green Bonds Framework”, określający wytyczne emisji zielonych obligacji. W tym czasie firma została również oceniona przez trzy renomowane agencje ratingowe: Fitch Ratings (“Fitch”) przyznał Spółce rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, Moody’s Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną, a Scope Ratings rating BBB- z perspektywą stabilną. Następstwem tych działań były udane emisje zielonych obligacji, w tym debiut euroobligacji o wartości 500 mln euro. Konsekwencja w podejmowanych działaniach, zaangażowanie w rozwój przyjazny środowisku oraz pogłębianie zaufania inwestorów zaowocowały trzema emisjami obligacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozwoliły na zmianę strategii finansowania w stronę finansowania długiem niezabezpieczonym.

W trakcie kadencji Yovava jako Prezesa Zarządu, GTC włożyło wiele wysiłku w optymalizację portfolio nieruchomości, skupiając się na inwestycjach o zrównoważonym charakterze na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie pozbywając się wieloletnich aktywów. Rok 2021 upłynął pod znakiem przełomowej transakcji sprzedaży portfela biurowego w Belgradzie, obejmującego takie nieruchomości jak Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House (łącznie 122 175 mkw. GLA). Wyceniona powyżej wartości księgowej na 267,6 mln euro, transakcja stała się jedną z największych tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma dokonała też znaczących zakupów na Węgrzech, inwestując prawie 310 mln euro w świetnie prosperujące aktywa. Ponadto, ukończono szereg projektów w Zagrzebiu i Sofii, a także rozpoczęto nowe inwestycje w centrum Sofii i Belgradu. Pod kierownictwem Yovava Carmi, GTC opublikowało swój pierwszy w historii raport ESG, który podkreśla podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i podsumowuje 25 lat działalności Grupy na sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Do najważniejszych wydarzeń obfitującego w sukcesy 2021 r. można zaliczyć grudniową emisję akcji. W ciągu dwóch dni wielu polskich i międzynarodowych inwestorów złożyło deklaracje popytu, znacznie nadsubskrybując ofertę podstawową, która obejmowała 55 000 000 nowych akcji. W związku z silnym popytem, Spółka zdecydowała się zwiększyć wielkość oferty o ponad 60% i ostatecznie przydzielić 88 700 000 akcji po cenie 6,40 zł za akcję. W sumie pozyskano ok. 123 mln euro, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy oraz sfinansowanie jej rozwoju.

„Chciałbym podziękować Yovavovi Carmi za ponad 20 intensywnych lat, które poświęcił naszej firmie. GTC jako deweloper, zarządca nieruchomości, inwestor i pracodawca stało się uznanym liderem, który zapisał się w historii rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Yovav przeprowadził firmę przez najważniejsze dla niej etapy: od przekształcenia Globe Trade Centre w dewelopera kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju, który stosuje najlepsze paktyki ESG, po wzmocnienie wizerunku Spółki w oczach inwestorów i najemców. Będziemy nieustannie rozwijać naszą strategię opartą na silnych relacjach z kluczowymi interesariuszami oraz promować podejście skoncentrowane na najemcy, pamiętając przy tym o aspektach środowiskowych. Wysiłek i poświęcenie Yovava będą z pewnością napędzać rozwój GTC przez kolejne lata. Życzę mu wielu sukcesów oraz pomyślności” – powiedział Zoltan Fekete, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

 „Jestem wdzięczny za tę ekscytującą, obfitującą w sukcesy podróż z GTC, która trwała 20 lat. Żadne słowa nie są w stanie opisać dumy, jaką czuję. Mam świadomość ogromnego wysiłku całego naszego zespołu, dzięki któremu osiągnięcia ubiegłych lat były możliwe. Jestem przekonany, że tylko z prawdziwie zaangażowanymi profesjonalistami rynku nieruchomości, którzy stanowią obecnie trzon firmy, GTC będzie dalej kierować się przyjętymi wartościami we wszystkich podejmowanych działaniach – od rozwoju portfolio, przez raportowanie ESG, aż po dbałość o najemców i najbliższe społeczności. Życzę Grupie dalszego rozwoju, tak aby mogła nieustannie zaskakiwać interesariuszy nowymi, wspaniałymi wynikami” – skomentował Yovav Carmi.

Od 2001 r. do momentu objęcia funkcji członka Zarządu GTC SA. w latach 2011-2015, Yovav Carmi pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz Członka Zarządu w wielu zagranicznych spółkach zależnych od Grupy GTC. W latach 2015-2020 sprawował stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w 2020 r. został mianowany CEO oraz Prezesem Zarządu GTC SA.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio