Ariel Alejandro Ferstman

Członek zarządu GTC oraz Dyrektor Finansowy od lipca 2020 r.

Ariel Alejandro Ferstman dołączył do GTC w roku 2011 i jako dyrektor finansowy kierował działami finansowymi na Węgrzech, w Chorwacji i Słowacji. Przed dołączeniem do Grupy GTC pan Ferstman przez ponad 3 lata pełnił funkcję kontrolera finansowego w spółce BSR Europe (dawniej notowanej na giełdzie w Tel Awiwie) oraz przez pięć lat był starszym audytorem w Ernst &Young w Izraelu i  Argentynie.

Ariel Alejandro Ferstman ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Buenos Aires, otrzymując dyplom (B.A.) z rachunkowości i finansów. Uzyskał również tytuł MBA w dziedzinie finansów i strategii biznesowej wydany przez The Hebrew University of Jerusalem. Ponadto, pan Ferstman posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Izraelu i Argentynie.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio