Robert Snow

Członek Zarządu GTC od czerwca 2020 roku.

Pan Snow jest Prezesem GTC Hungary. Dołączył do GTC w 2000 roku jako prezes i dyrektor krajowy węgierskiej spółki GTC. Ponadto od 2004 do 2013 roku pan Snow założył i kierował działalnością deweloperską GTC w Serbii. Przez ponad 30 lat pan Robert Snow był członkiem kierownictwa wyższego szczebla w spółkach nieruchomościowych w Europie Środkowo-Wschodniej i posiada udokumentowane osiągnięcia na tym polu; między innymi w okresie od 1996 do 2000 roku kierował Danubius Hotels w Budapeszcie. Przed przeniesieniem na Węgry przez ponad 15 lat pan Snow sprawował funkcje związane z zarządzaniem, budową i logistyką na Bliskim Wschodzie.

Pan Snow ukończył Millfield School w Somerset (Wielka Brytania) i posiada stopień Bachelor of Science uzyskany w Instytucie Nauki i Techniki Uniwersytetu Manchester w dziedzinie Technologii Budownictwa.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2021 Globe Trade Centre made by Esencja Studio