Yovav Carmi

Członek Zarządu GTC od kwietnia 2020 roku.

Pan Carmi jest Prezesem Zarządu GTC od września 2020 r. Yovav Carmi rozpoczął karierę zawodową w 1994 roku jako audytor w Ernst & Young, gdzie pracował do 1996 roku. W 1997 roku pracował w Israel Securities Authority (izraelski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym) jako śledczy. W latach 1998-2001 był kontrolerem finansowym w grupie kapitałowej Kardan N.V. Od 2001 roku Yovav Carmi jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu licznych zagranicznych spółek zależnych Spółki. Yovav Carmi był członkiem zarządu Spółki w latach 2011-2015. Począwszy od 2015 roku Pan Carmi pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego GTC (Chief Operating Officer).

Pan Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata prawa oraz licencjata rachunkowości. Ma także dyplom MBA z Uniwersytetu w Tel Awiwie (1998 r.). Ponadto Yovav Carmi posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Izraelu.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2021 Globe Trade Centre made by Esencja Studio