6


Długofalowa troska o środowisko naturalne  sprawiła, że  kładziemy coraz większy nacisk na zrównoważony i proekologiczny charakter swoich nieruchomości


Ćwierć wieku doświadczenia na polskim rynku nieruchomości nauczyło nas, że nie da się zbudować budynku mieszkalnego, biurowca czy centrum handlowego bez poszanowania dla środowiska. Ekologia jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek: zmienia się klimat, gospodarka poszukuje sposobów efektywniejszego wykorzystania energii, szybko rozwijają się odnawialne źródła energii. Także konsumenci na własną rękę poszukują sposobów zmniejszenia wpływu na środowisko – coraz popularniejsze są samochody hybrydowe i elektryczne, standardem stało się energooszczędne oświetlenie, a wydajność i efektywność baterii bije historyczne rekordy. Te trendy znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach ze strony naszych partnerów – najemców, udziałowców oraz instytucji finansowych. Dlatego jednym z celów strategicznych GTC jest ciągłe dążenie do zwiększenia stopnia zrównoważenia działalności i jednoczesne zmniejszanie wpływu Grupy na środowisko.

W pełni identyfikujemy się z ideą zielonego budownictwa, podążamy za obowiązującymi trendami, a z najlepszych pomysłów czynimy standardy. Zielona inicjatywa to pytania o jakość i ekologię, które muszą zostać postawione przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Zaczynamy od sprawdzenia terenu i dostosowania projektów do otoczenia. Projekty powstają w renomowanych pracowniach architektonicznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Każda inwestycja konsultowana jest z międzynarodowymi ekspertami z dziedziny budownictwa ekologicznego. Rozwiązania, które proponujemy w pełni uwzględniają krajowe i międzynarodowe standardy z zakresu energooszczędności, wydajności i wykorzystywana rozwiązań proekologicznych.

W naszych inwestycjach wykorzystujemy rozwiązania energooszczędne, zwiększające wydajność i proekologiczne, takie jak:
ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, przede wszystkim:

  • wody i energii,
  • zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,
  • recykling.

W naszych biurowcach stosujemy rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które podnoszą komfort pracy bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprzez:

  • maksymalne wykorzystanie światła dziennego,
  • zapewnienie możliwie największej ilości świeżego powietrza,
  • zastosowanie nowoczesnych, indywidualnie sterowanych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych,
  • wykorzystanie efektywnych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznej,
  • mądre zarządzanie energią używaną do produkcji i transportu,
  • odpowiednie przestrzeganie najwyższych standardów budowy w zakresie ochrony środowiska,szczególna ochrona terenów zielonych.

Od 2010 r. nasze inwestycje biurowe są realizowane zgodnie ze standardami określonymi przez U.S. Green Building Council® – dzięki temu spełniają wymogi prestiżowego certyfikatu LEED – Leadershipin Energy & Environmental Design.

 

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio